Polisi Blog

Polisi Penafian

Sebarang kandungan dalam blog ini (jomurusduit.com) dihasilkan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pemilik blog.

Mana-mana pihak lain tidak mempunyai sebarang kaitan dalam penghasilan blog ini, kecuali dinyatakan sebaliknya atau atas sebarang insiden yang dikenalpasti/tidak dikenalpasti.

Pemilik blog tidak menanggung sebarang liabiliti atas apa jua kecacatan, kejadian, kerugian mahupun kes perundangan membabitkan kandungan blog ini.

Walaubagaimanapun, pemilik blog telah dengan sedaya upaya memastikan kandungan yang dihasilkan menerusi blog ini mengandungi maklumat yang tepat dan berautoriti dari segi subjek yang dibincangkan.

Kandungan blog ini tidak boleh dianggap menggantikan/memberikan khidmat perundangan, perakaunan mahupun khidmat profesional yang lain.

Sekiranya nasihat atau bantian pakar diperlukan, sila dapatkan nasihat dan khidmat profesional daripada individu yang berkelayakan.

Polisi Data Peribadi

Pemilik blog tidak menggunakan data peribadi pelawat yang diperoleh melalui blog ini untuk kepentingan-kepentingan lain selain daripada menggunakannya untuk menganalisa statistik paparan atas setiap halaman blog dengan menggunakan cookies, yang mana boleh dinyahaktif oleh pelawat pada bila-bila masa melalui pengaturan tetapan (setting) pada pelayar internet pelawat.

Pemilik blog tidak berkongsi data peribadi pelawat kepada mana-mana pihak untuk apa-apa jua keperluan selain yang dibenarkan undang-undang semasa.

Polisi Catatan Pihak Lain

Pemilik blog berhak untuk menyekat, mengubah atau memadam sebarang komen/pandangan/catatan yang dikemukan pihak lain tanpa sebarang notis jika komen/cadangan/catatan tersebut tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemilik blog (samaada bertulis atau tidak) seperti contoh yang berikut:

  • mengandungi kandungan spam atau dianggap sebagai kandungan spam
  • mengandungi kata-kata kesat/cacian/kotor
  • mengandungi kata-kata yang dianggap menyentuh sensitiviti pihak lain
  • mengandungi kata-kata yang dianggap menyerang pihak lain

Pemilik blog tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung sebarang liabiliti ke atas mana-mana komen/pandangan/catatan yang dikemukan pihak lain menerusi blog ini.

Sebarang liabiliti adalah atas tanggungjawab pemberi komen/pandangan/catatan tersebut.

Polisi Penggunaan

Hak cipta terpelihara © jomurusduit.com

Sebarang kandungan dalam blog ini adalah hak milik pemilik blog, kecuali dinyatakan sebaliknya atau atas sebarang insiden yang dikenalpasti/tidak dikenalpasti.

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan dalam blog ini dalam apa jua bentuk, dan dengan apa cara sekalipun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, ataupun cara lain sebelum mendapat keizinan daripada pemilik blog.

Pemilik blog tidak bertanggungjawab atau menanggung sebarang liabiliti atas sebarang kandungan blog ini yang diterbitkan semula oleh pihak lain dalam apa jua bentuk samaada dengan atau tanpa kebenaran.

Pemilik blog berhak mengubah sebarang terma dan syarat yang dinyatakan dalam polisi ini pada bila-bila masa samaada dengan atau tanpa notis pemberitahuan.

Polisi Pengiklanan

Pemilik blog tidak bertanggungjawab atau menanggung sebarang liabiliti atas sebarang bentuk pengiklanan dalam blog ini.

Pemilik blog berhak menyekat/memadam sebarang bentuk pengiklanan tanpa sebarang notis jika iklan tersebut tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemilik blog (samaada bertulis atau tidak) atau undang-undang di Malaysia.

Pemilik blog tidak bertanggungjawab atau menanggung sebarang liabiliti atas sebarang permintaan pemulangan balik wang disebabkan pengiklanan dalam blog ini.

Polisi ini dikemaskini pada 28 Oktober 2016

Dapatkan Bijak Merancang Wang Dan SeminarBMW Sekarang!

Saya merupakan seorang perunding bertauliah Islamic Financial Planner (IFP) oleh Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia (IBFIM - Islamic Banking and Financial Institute Malaysia) di bawah Bank Negara Malaysia. Saya berpengalaman dalam bidang perkhidmatan kewangan di Malaysia semenjak tahun 2003, sebaik sahaja graduat daripada Kuliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).