Tag Archive: takaful

5 Peraturan Asas Berkaitan Perlindungan Insurans Takaful

perlindungan insurans takafulSeperti yang sering dinyatakan, perlindungan insurans takaful adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam pengurusan kewangan peribadi.

Perlindungan insurans takaful akan bertindak sebagai sumber dana kecemasan utama apabila ditimpa musibah-musibah yang tidak diduga, seperti kematian, kelumpuhan dan penyakit kritikal.

Instrumen kewangan ini juga berperanan sebagai pelindung kepada aset dan kedudukan kewangan sedia ada supaya tidak terkesan dengan teruk jika musibah berlaku.

Perlindungan ini seterusnya akan memastikan matlamat kewangan yang diingini dapat dicapai sepertimana dirancang.

Jika dilihat kepada perkembangan sekarang, dengan usaha giat yang dimainkan oleh pemain industri insurans takaful (syarikat dan agen), boleh dikatakan kesedaran tentang kepentingan insurans takaful semakin meningkat.

Semakin ramai yang memiliki insurans takaful.

Namun begitu, masih wujud lagi kelompongan berhubung pemilikan perlindungan insurans takaful di kalangan rakyat Malaysia.

Contohnya, laporan daripada Pertubuhan Insurans Hayat Malaysia (Life Insurance Association of Malaysia, LIAM) menyatakan walaupun 50% daripada rakyat Malaysia (sekitar 12.5 juta orang) memiliki insurans hayat, namun 90% daripada mereka memiliki jumlah perlindungan yang tidak mencukupi (under-insured)

Boleh baca artikel tersebut di sini: http://insurance.org.my/90-per-cent-of-life-insured-malaysians-under-insured-says-liam/

Kenapa perkara seperti ini boleh berlaku?

Punca utamanya adalah kerana ramai yang mengambil polisi insurans takaful tanpa tahu atau faham sepenuhnya tentang peraturan asas berkaitan instrumen perlindungan kewangan ini.

Apakah peraturan-peraturan asas tersebut?

Teruskan membaca untuk tahu lebih lanjut.

Peraturan #1 – Insurans takaful adalah instrumen kewangan untuk perlindungan

Ramai yang mengatakan adalah rugi untuk mempunyai perlindungan insurans takaful kerana jika tiada tuntutan dibuat, duit yang dibayar setiap bulan untuk polisi tersebut akan hangus begitu sahaja.

Ini adalah salah faham yang serius.

Harus diingat, perlindungan insurans takaful adalah salah satu produk atau instrumen kewangan.

Apabila membeli polisi insurans, anggaplah membeli satu produk kewangan (sepertimana dalam kontrak/polisi)

Apabila mengambil polisi takaful pula, anggaplah seperti menderma ke tabung yang diwujudkan untuk membantu orang lain (sepertimana dalam kontrak/polisi)

Dengan membuat anggapan sebegini, maka tidaklah timbul perasaan rugi mempunyai insurans takaful walaupun tiada tuntutan dibuat.

Lagipun, jika tiada tuntutan dibuat sepanjang tempoh perlindungan, ini bermaksud tiada musibah yang menimpa ke atas diri.

Bukankah ini sesuatu yang baik?

Tambahan lagi, fungsi utama insurans takaful adalah untuk perlindungan, dan perlindungan perlu disediakan sebelum sesuatu musibah berlaku.

Bukannya selepas musibah terjadi.

Jadi, mengapa perlu berasa rugi mengeluarkan sedikit wang untuk memiliki perlindungan insurans takaful.

Peraturan #2 – Jumlah perlindungan perlu mengikut keperluan individu

perlindungan insurans takafulSepertimana yang dinyatakan oleh LIAM, 90% daripada pemegang polisi insurans hayat mempunyai jumlah perlindungan yang lebih rendah berbanding keperluan yang sepatutnya (under-insured)

Kenapa perkara ini boleh berlaku?

Pada pendapat saya, puncanya kerana ramai mengambil perlindungan insurans takaful tanpa mengambil kira keperluan diri-sendiri yang sepatutnya.

Ejen-ejen pula gagal memberikan penerangan tentang jumlah perlindungan yang sepatutnya diambil klien mereka.

Mereka beranggapan, cukup sekadar ada polisi insurans takaful tanpa memberi penekanan kepada jumlah perlindungan yang diambil.

Sesetengahnya pula, hanya mengikut saranan yang diberikan ejen-ejen walaupun saranan tersebut tidak bertepatan dengan keperluan sebenar yang diperlukan pelanggan tersebut.

Ada juga sebaliknya, ejen telah menyarankan jumlah perlindungan yang secukupnya, tetapi pelanggan tetap berdegil untuk mengambil jumlah perlindungan yang kecil kerana tidak cukup peruntukan atau tidak mahu membayar lebih untuk perlindungan insurans takaful.

Mengikut rule-of-thumb, jumlah manfaat pelindungan insurans takaful yang harus dimiliki adalah 10 kali ganda keperluan perbelanjaan tahunan, terutamanya untuk penanggung nafkah.

Contohnya, jika keperluan adalah RM 50,000 setahun, maka jumlah perlindungan minimum seharusnya RM 500,000 supaya nanti dapat bertahan sehingga 10 tahun.

Jangka masa 10 tahun adalah tempoh yang sesuai untuk ‘pulih’ daripada musibah yang menimpa.

Peraturan #3 – Lindungi risiko yang penting dan mahal sahaja

Dalam artikel 4 Perkara Utama Perlu Dilindungi Insurans/Takaful, saya menekankan empat perkara asas yang perlu dilindungi iaitu 3D 1A; death (kematian), diasbility (kecacatan/kelumpuhan), disease (penyakit kritikal) dan asset (aset/harta)

Maka, jika mengambil perlindungan insurans takaful, utamakan manfaat-manfaat asas ini dan optimumkan supaya jumlah perlindungan adalah mengikut keperluan yang sepatutnya.

Abaikan perlindungan-perlindungan atau manfaat-manfaat kecil yang tidak penting.

Contohnya, untuk insurans hayat dan takaful keluarga, boleh abaikan manfaat khairat kematian, badal haji dan simpanan/pelaburan.

Lagipun, dengan mengambil manfaat untuk perkara-perkara kecil yang tidak penting, akan hanya mengurangkan jumlah perlindungan untuk perkara-perkara utama di samping boleh menyebabkan harga bayaran bertambah mahal.

Janganlah pula merungut jumlah bayaran yang mahal, walhal ada terambil perlindungan untuk perkara-perkara tidak penting.

Jadi, amatlah penting untuk merancang perlindungan yang ingin diambil dan berbincang dengan secukupnya bersama-sama ejen.

Peraturan #4 – Insurans takaful bukan instrumen pelaburan/simpanan

perlindungan insurans takafulSaya pernah menghadiri satu penerangan oleh sebuah penyedia insurans takaful.

Dalam penerangan tersebut, penceramah memberitahu sikap rakyat Malaysia terhadap perlindungan insurans takaful adalah amat berlainan dengan sikap rakyat negara lain.

Salah satu contoh yang diberikan, bagi rakyat negara lain apabila diperkenalkan dengan insurans takaful, mereka akan lebih mengutamakan jumlah pampasan/perlindungan yang akan diperoleh apabila ditimpa musibah.

Sebaliknya, rakyat Malaysia lebih gemar bertanya berapa jumlah yang akan dipulangkan semula jika tiada musibah berlaku.

Kurang kesedaran untuk bertanya atau mengetahui lebih lanjut berkenaan jumlah perlindungan.

Situasi ini sama seperti yang saya terangkan dalam peraturan #1 di atas.

Oleh kerana sikap sebegini, terdapat penyedia insurans takaful menyediakan pelan yang menggabungkan elemen perlindungan, simpanan dan pelaburan.

3 in 1.

Dan ramai yang memilih pelan sebegini kerana mereka lebih mementingkan jumlah yang akan diperoleh semula jika tiada tuntutan berlaku, berbanding memilih pelan yang menawarkan jumlah perlindungan yang besar.

Bukannya saya mengatakan salah untuk mengambil pelan sebegini, tetapi haruslah diingat, insurans takaful adalah instrumen perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan.

Apabila memilih pelan insurans takaful yang mempunyai elemen simpanan atau pelaburan, jumlah perlindungan akan menjadi kecil malah bayaran bulanan atau tahunan pula boleh menjadi mahal.

Tambahan lagi, keuntungan daripada simpanan atau pelaburan melalui pelan insurans takaful tidaklah sebesar mana, lebih baik menyimpan atau melabur sendiri.

Lagipun, jika memilih pelan 3 ini 1 sebegini, satu perkara yang perlu diketahui adalah bukan semua jumlah yang dibayar akan disimpan atau dilaburkan, sebaliknya sebahagian daripada bayaran tersebut akan digunakan untuk membayar caj-caj lain dalam pelan tersebut.

Sebagai contoh, anda membayar RM 200 sebulan untuk pelan sebegini, selepas 20 tahun, jumlah ‘simpanan’ anda tidak akan menjadi RM 48,000 (RM 200 x 12bulan x 20 tahun), sebaliknya kemungkinan besar akan jadi kurang daripada itu.

Peraturan #5 – Elakkan terlebih bayar untuk perlindungan insurans takaful

Berapa yang perlu dibayar untuk dapatkan perlindungan optimum daripada insurans takaful?

Cadangan yang baik adalah sekitar 5% ke 10% daripada pendapatan bulanan anda.

Maksudnya, jika gaji anda RM 2,000 sebulan, maka peruntukkan antara RM 100 ke RM 200 untuk perlindungan insurans takaful.

Jika lebih daripada itu, boleh dikatakan anda telah terlebih bayar untuk insurans takaful.

Dalam memilih polisi insurans takaful yang sesuai dan menentukan jumlah yang akan diperuntukkan, kena ambil kira beberapa perkara seperti pendedahan risiko, tanggungan nafkah, jumlah keperluan perlindungan, kemampuan kewangan dan jumlah aset-hutang yang dimiliki.

Saya ada tulis tentang perkara ini dalam artikel ini: Bila Perlu Ambil Perlindungan Insurans/Takaful?

Oleh itu, pada peringkat permulaan semasa pendapatan masih kecil, pilih sahaja pelan insurans takaful yang murah dan sesuai dengan keperluan semasa.

Dari semasa ke semasa, seiring dengan pertambahan pendapatan, boleh tambah jumlah perlindungan agar memenuhi jumlah yang disarankan, iaitu 10 kali ganda keperluan perbelanjaan tahunan.

Di samping itu, keseimbangan antara jenis manfaat, jumlah perlindungan dan jumlah bayaran perlu juga diambil kira dalam memilih sesuatu pelan insurans takaful.

Sebab itulah digalakkan untuk melindungi risiko-risiko yang penting sahaja dan abaikan manfaat-manfaat kecil yang tidak penting, agar bayaran yang dikenakan nanti tidak membebankan.

Yang paling penting, pastikan bayaran untuk pelan perlindungan tersebut mampu dibayar.

Pelan insurans takaful sepatutnya membantu pengurusan kewangan anda, bukannya menjerat hingga menjejaskan peruntukan untuk perbelanjaan keperluan yang lain.

Penutup

Memiliki perlindungan takaful adalah asas penting dalam pengurusan kewangan peribadi.

Namun, haruslah dipastikan bahawa pelan insurans takaful yang dipilih mampu memenuhi keperluan peribadi dan menyediakan dana yang secukupnya apabila ditimpa musibah.

Oleh itu, perlulah memahami dan memenuhi semua peraturan asas berkaitan insurans takaful agar perlindungan yang diambil dapat berfungsi dengan baik tika saat memerlukan.

5 Salah Faham Tentang Perlindungan Insurans Takaful

perlindungan insurans takafulSalah faham tentang perlindungan insurans takaful

Perlindungan insurans/takaful merupakan elemen yang penting dalam pengurusan kewangan peribadi seseorang.

Untuk mencapai pengurusan kewangan yang baik, terdapat 4 perkara yang paling kritikal yang perlukan perlindungan insurans/takaful, iaitu kematian, kecacatan/kelumpuhan, penyakit kritikal dan aset/hutang.

Jika berlaku apa-apa musibah melibatkan 4 perkara ini, sekurang-kurangnya pampasan daripada insurans/takaful yang diambil boleh menjadi ‘penyelamat’ kewangan.

Tidaklah sampai perlu mencairkan aset untuk menghadapi musibah.

Atau terpaksa berhutang untuk meneruskan kehidupan.

Malah, waris yang ditinggalkan pun tidaklah hilang punca pendapatan sepenuhnya.

Tetapi, walaupun perlindungan insurans takaful sangat penting, masih ramai yang mempunyai kefahaman yang salah berkenaan konsep perlindungan insurans takaful yang sebenar.

Antara salah faham yang sering diperkatakan adalah:

Salah faham #1 – Saya masih muda, jadi saya tak perlukan perlindungan insurans takaful

Walaupun berusia muda, namun hakikatnya tetap berhadapan dengan risiko.

Risiko yang paling besar dihadapi ketika usia muda adalah kemalangan, yang mana boleh menyebabkan kematian, kecacatan/kelumpuhan dan kecederaan (sakit)

Jadi, usia muda bukan alasan untuk mengelak daripada mengambil perlindungan insurans/takaful.

Pada usia muda, paling minimum cukup sekadar ambil perlindungan insurans takaful kemalangan dan kad perubatan stand-alone sahaja (untuk membantu menampung kos rawatan jika berlaku kecederaan akibat kemalangan dan rawatan sakit-sakit biasa)

Jika nak ambil perlindungan yang lebih menyeluruh seperti pelindungan pendapatan (income protection) adalah lebih digalakkan.

Yang penting, perlindungan insurans takaful tetap diperlukan oleh orang muda.

Lagipun, jika mengambil insurans/takaful semasa usia muda, jumlah caruman masih murah berbanding jika diambil ketika usia lebih tua.

Salah faham #2 – Saya belum berkahwin dan tiada anak, saya tidak perlukan perlindungan insurans takaful

perlindungan insurans takafulBukan status perkahwinan yang menentukan samaada anda memerlukan perlindungan insurans takaful atau tidak, sebaliknya status sebagai penanggung nafkah.

Jika anda merupakan penanggung nafkah untuk orang lain, walaupun anda masih bujang, anda tetap perlukan insurans/takaful.

Bagi yang dah berkahwin dan punyai anak, sudah tentu menjadi penanggung nafkah untuk isteri dan anak-anak.

Bagi yang bujang pula, boleh jadi anda menjadi penanggung nafkah kepada ibubapa yang sudah tua atau adik-beradik yang masih bergantung harap kepada anda.

Malah, orang muda juga mungkin mempunyai komitmen hutang kereta atau pelajaran.

Jadi, dengan adanya perlindungan insurans/takaful, sekurang-kurangnya anda dan penerima nafkah anda dilindungi dari segi kewangan jika berlaku apa-apa musibah.

Hutang juga boleh dibayar menggunakan perlindungan insurans/takaful yang diambil.

Salah faham #3 – Saya taknak ambil perlindungan insurans takaful sebab mahal, lagipun komitmen saya tinggi

Pakej insurans/takaful ada dalam pelbagai bentuk dan jenis, dan semuanya disediakan mengikut keperluan individu yang berbeza pada harga yang berbeza.

Contohnya, insurans/takaful bertempoh (term) adalah jauh lebih murah berbanding insurans/takaful berkaitan pelaburan (investment-link)

Tambahan lagi, harga caruman adalah bergantung kepada banyak faktor, contohnya jumlah manfaat/pampasan, usia pencarum, tahap kesihatan, status merokok dan kelas pekerjaan.

Jika di ambil semasa masih muda dan sihat, jumlah caruman adalah lebih murah berbanding semasa lebih berusia dan sakit.

Malah, jumlah manfaat boleh diubah mengikut keperluan individu dan komitmen bayaran yang sanggup dikeluarkan.

Maka, anggapan bahawa perlindungan insurans/takaful adalah mahal dan akan menjejaskan komitmen diri adalah tidak tepat.

Sebaliknya, dengan komitmen yang rendah setiap bulan, anda boleh menyediakan perlindungan untuk jaminan kewangan yang lebih baik.

Salah faham #4 – Semua jenis polisi insurans/takaful adalah sama, ambil dari mana-mana syarikat pun sama sahaja

perlindungan insurans takafulSalah, banyak bezanya antara satu polisi dengan satu polisi yang lain.

Insurans dan takaful pun adalah dua jenis yang berbeza; insurans tidak patuh-syariah berdasarkan kontrak jual-beli, takaful pula patuh-syariah berdasarkan konsep derma-tabungan.

Dan seperti yang dinyatakan dalam poin #3 tadi, polisi insurans/takaful dipakejkan dalam banyak jenis dan setiap jenis adalah berbeza dari segi manfaat dan syaratnya.

Ramai yang menganggap, asalkan ambil mana-mana perlindungan insurans/takaful, sudahpun memadai.

Walhal, perlulah dilihat semula apakah jenis insurans/takaful yang hendak diambil, adakah sesuai dengan keperluan diri-sendiri.

Janganlah nanti apabila musibah menimpa, anda merungut kerana tidak layak menuntut apa-apa manfaat, ataupun manfaat yang diterima tidak sepertimana yang anda perlukan.

Ini biasanya terjadi kerana anda semberono sahaja ketika ambil perlindungan insurans takaful dulu; ambil sekadar ingin mencukupkan syarat bahawa anda dah ada perlindungan insurans/takaful.

Jadi, jika ingin ambil mana-mana polisi insurans/takaful, kenalah tahu perbezaan setiap jenis terutama dari segi manfaat, terma dan syarat supaya perlindungan yang diambil itu benar-benar sesuai dengan keperluan diri-sendiri.

Salah faham #5 – Saya dah ada perlindungan insurans takaful, cukuplah

Tahniah kerana anda dah ada instrumen perlindungan dalam pengurusan kewangan anda.

Tetapi, janganlah disimpan sahaja polisi yang diperoleh itu.

Sebaliknya, cuba semak kembali berkenaan manfaat-manfaat yang diberikan, dan terma-terma syarat atau pengecualian yang ada.

Amat penting untuk memahami sepenuhnya polisi perlindungan yang diambil agar tidak timbul apa-apa masalah ketika musibah menimpa nanti.

Di samping itu, semak juga keperluan kewangan anda dari semasa ke semasa, dicadangkan sekali setiap 5 tahun.

5 tahun dulu, keperluan anda mungkin tidak setinggi keperluan pada hari ini.

Dan polisi perlindungan yang anda ambil mungkin tidak mencukupi untuk melindungi sepenuhnya keperluan anda pada hari ini.

Jika ya, mungkin jumlah perlindungan perlu diubahsuai agar sesuai dengan keperluan semasa.

Bila Perlu Ambil Perlindungan Insurans/Takaful?

perlindungan insurans/takafulMengambil perlindungan insurans/takaful secukupnya adalah sangat penting dalam pengurusan kewangan peribadi.

Sepertimana yang ditulis dalam artikel 4 Perkara Utama Perlu Dilindungi Insurans/Takaful, ditekankan betapa pentingnya mengambil perlindungan untuk kematian, kelumpuhan, kecacatan, penyakit dan aset/harta.

Maka, semua orang sebaik-baiknya dilindungi insurans/takaful.

Walaubagaimanapun, akan ada sesetengah orang yang merasakan bahawa tidak perlu bagi mereka untuk mempunyai sebarang perlindungan insurans/takaful.

Tidak mengapa jika mereka berfikiran begitu, itu adalah pilihan mereka sendiri.

Tetapi, mereka perlulah dididik akan kepentingan perlindungan insurans/takaful.

Lagipun, keperluan bagi seseorang untuk mempunyai perlindungan insurans/takaful adalah berbeza antara satu sama lain dan bergantung kepada profil individu itu sendiri.

Dalam erti kata lain, lain orang, lain keperluan perlindungan insurans/takafulnya.

Contohnya, seorang lelaki bujang yang tidak mempunyai tanggungan (ibu dan ayahnya masih bekerja), maka beliau tidak perlu mengambil perlindungan yang besar untuk manfaat kematian dan kelumpuhan/kecacatan.

Berbeza pula dengan seorang lelaki yang telah berkahwin dan mempunyai anak (isteri dan anak adalah tanggungan), maka sudah tentu perlindungan bagi kematian dan kelumpuhan/kecacatan adalah wajib.

Jika berlaku kematian, sekurang-kurangnya waris beliau masih ada pampasan insurans/takafulnya untuk perbelanjaan harian.

Bila Perlu Ambil Perlindungan Insurans/Takaful?

Bagi mereka yang belum, atau sedang merancang untuk mengambil perlindungan insurans/takaful, boleh mengambil kira faktor-faktor yang berikut:

1. Tahap pendedahan kepada risiko

Hakikatnya, semua orang terdedah kepada risiko kematian, kelumpuhan/kecacatan dan diserang penyakit.

Cuma yang membezakan adalah tahap pendedahan atau kebarangkalian untuk mengalami risiko-risiko tadi.

Mengenai kematian, no compromy, kematian boleh berlaku tak kira masa, usia, keadaan dan situasi.

Mengenai kelumpuhan/kecacatan, sebagai contoh disebabkan kemalangan kenderaan, sudah tentu orang yang sering memandu dalam jangka masa yang lama dan jauh mempunyai risiko yang lebih tinggi berbanding orang yang tidak menaiki kenderaan atau memandu dalam masa yang pendek dan dekat sahaja.

Serangan penyakit pula, golongan yang sentiasa bersenam, mengamalkan pemakanan sihat, tidak merokok, tiada faktor keturunan dan berusia muda mempunyai risiko yang lebih rendah berbanding golongan sebaliknya (bagi kebanyakan penyakit seperti kencing manis dan sakit jantung)

Jadi, sebelum mengambil perlindungan insurans/takaful, boleh kenalpasti dulu bagaimana tahap pendedahan atau kebarangkalian untuk mengalami risiko-risiko di atas.

Dengan itu, bolehlah dipilih manfaat atau risiko mana yang perlu diberi keutamaan untuk dilindungi.

Contohnya, seseorang yang masih sihat dan bujang, mungkin cukup sekadar mengambil perlindungan kemalangan diri sahaja, yang mana menyediakan manfaat akibat kematian dan kelumpuhan/kecacatan akibat kemalangan sahaja.

Apabila usia semakin meningkat, mungkin boleh mula mengambil manfaat perlindungan yang lebih menyeluruh seperti perlindungan pendapatan (income protection) yang mana melindungi risiko kematian, kelumpuhan/kecacatan dan penyakit.

2. Penanggung nafkah keluarga

perlindungan insurans/takafulAnak-anak kecil, lelaki bujang, wanita bujang, surirumah yang tidak bekerja; jika mereka bukan penyumbang nafkah dalam keluarga, mereka sebenarnya tidak perlukan perlindungan insurans/takaful pun.

Jika perlukan perlindungan pun, mungkin sekadar manfaat minimum atau untuk kegunaan mereka sendiri sahaja seperti kad perubatan stand-alone yang boleh digunakan untuk menampung kos rawatan jika mereka jatuh sakit.

Berbeza pula bagi penanggung nafkah keluarga.

Tidak kira bujang/berkahwin, suami/isteri; asalkan sahaja mereka menyumbang nafkah dan menanggung perbelanjaan keluarga, maka digalakkan perlindungan insurans/takaful yang menyeluruh ke atas mereka.

3. Kemampuan kewangan

Apabila mengambil perlindungan insurans/takaful, sudah tentu memerlukan kepada bayaran samaada secara bulanan, tahunan mahupun lump-sum sekaligus.

Bayaran ini perlulah disempurnakan dalam tempoh masa yang ditetapkan jika tidak mahu polisi perlindungan yang diambil terbatal.

Oleh itu, perlulah bersedia untuk memberikan komitmen membayar caruman yang ditetapkan.

Di sinilah perlunya membuat kira-kira terlebih dahulu, pastikan komitmen bayaran yang akan dikenakan adalah dalam lingkungan kemampuan kewangan semasa.

Ambil perlindungan insurans/takaful, janganlah berlebihan sampai membebankan kocek sendiri.

Tetapi, janganlah pula menjadikan ketidakmampuan ini sebagai alasan untuk tidak mengambil sebarang perlindungan.

Ikut kemampuan dan keperluan.

Tentukan dulu keperluan jumlah manfaat yang sebaiknya, contohnya inginkan nilai manfaat bersamaan 10 kali ganda pendapatan tahunan.

Kemudian, untuk nilai manfaat tersebut, tentukan jumlah caruman yang akan dikenakan.

Jika terasa tidak mampu, ubah nilai manfaat bersesuaian dengan komitmen yang sanggup dikeluarkan.

Dari semasa ke semasa, urus kewangan dengan baik supaya dapat tingkatkan kemampuan untuk membayar komitmen bagi nilai manfaat yang sepatutnya.

4. Aset/harta yang dimiliki

Untuk faktor aset/harta yang dimiliki ini, perlu dilihat daripada dua perspektif; satu jika anda mempunyai harta yang banyak, dan satu lagi perspektif jika anda mempunyai harta yang sedikit.

Jika punyai aset/harta yang banyak terutamanya rumah, kereta dan perniagaan, perlindungan insurans/takaful diperlukan untuk melindungi nilai aset/harta tersebut.

Rumah perlu mempunyai perlindungan bencana seperti banjir dan kebakaran.

Perniagaan pula perlu dilindungi daripada risiko kerugian akibat kebakaran, bencana dan kecurian.

Jadi apabila berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, sekurang-kurangnya jumlah kerugian dapat diminimakan.

Jika punyai aset/harta yang sedikit pula, perlindungan insurans/takaful diperlukan untuk menyediakan sumber kewangan apabila berlaku kematian, kelumpuhan/kecacatan dan penyakit kritikal.

Lindungi diri-sendiri, apabila berlaku perkara-perkara seperti di atas, anda atau waris anda akan punyai sumber kewangan untuk meneruskan kehidupan dengan baik.

5. Hutang yang ditanggung

perlindungan insurans/takafulJika berhutang dengan institusi kewangan seperti bank, mungkin tiada masalah sebab memang diwajibkan mengambil perlindungan insurans/takaful untuk melindungi hutang tersebut.

Tetapi, jika ada berhutang dengan orang lain atau mana-mana pihak dalam jumlah yang besar, digalakkan untuk mempunyai perlindungan insurans/takaful atas diri-sendiri.

Apabila berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, pampasan yang diperoleh boleh digunakan untuk membayar baki hutang yang masih ada.

Mungkin ada yang pertikaikan, jika mampu bayar untuk insurans/takaful setiap bulan, lebih baik duit itu digunakan untuk bayar hutang secara ansuran.

Bagi saya, lebih baik buat kedua-duanya; bayar hutang secara ansuran dan pada masa sama ambil perlindungan insurans/takaful.

Jika hutang tadi tidak sempat dibayar habis akibat kematian atau ada musibah, pampasan daripada insurans/takaful yang diambil boleh menjadi backup untuk melunaskan hutang tersebut.

Ingat ya, hutang wajib dibayar walau apa pun terjadi.

Perlindungan Insurans/Takaful Adalah Keperluan

Walaupun faktor-faktor di atas boleh diambil kira bagi menentukan perlu atau tidak untuk mempunyai perlindungan insurans/takaful, ingatlah bahawa instrumen perlindungan ini merupakan satu keperluan yang penting dalam pengurusan kewangan peribadi.

Tidak mempunyai sebarang perlindungan boleh menjejaskan matlamat-matlamat kewangan yang ingin dicapai jika sebarang musibah melanda.

Di samping itu, semakin lama ditangguh mengambil perlindungan, semakin tinggi tahap pendedahan risiko.

Dan, semakin tinggi juga kos untuk mendapatkan perlindungan yang optimum.

Lagipun, malang memang tidak berbau, ajal memang tidak dapat ditunda.

Nasihat saya, usahlah beralasan lagi, cepat-cepatlah dapatkan perlindungan insurans/takaful mengikut keperluan anda.