Tag Archive: pengiraan zakat

Cara Pengiraan Zakat Emas

cara pengiraan zakat emasAlang-alang sebelum ini saya tulis berkenaan tips pelaburan emastips pelaburan emas, rasa terpanggil pula nak tulis tentang cara pengiraan zakat emas.

Maklumlah, dalam artikel sebelum ini, saya ingatkan kepada para pelabur emas agar cakna tentang zakat emas.

Dah melabur dalam pelaburan emas, andai cukup nisab (berat atau timbangan) dan haul (tempoh), kenalah keluarkan zakat emas.

Barulah pelaburan itu diberkati.

Bagi yang tak buat pelaburan emas pun, tetapi miliki banyak emas untuk perhiasan atau simpanan semata-mata, tetap kena keluarkan zakat emas apabila cukup nisab dan haul.

Secara umumnya, jumlah nisab bagi zakat emas adalah 85 gram (kecuali emas perhiasan dipakai), tempoh haul adalah setahun Hijri dan kadar zakat adalah 2.5%

Jadi, jom kita belajar cara pengiraan zakat emas.

Untuk memudahkan pembaca, pengiraan zakat emas dikategorikan kepada beberapa situasi yang berikut:

 • Emas perhiasan (dipakai)
 • Emas perhiasan (tidak dipakai)
 • Emas fizikal untuk pelaburan
 • Akaun pelaburan emas patuh-syariah
 • Akaun pelaburan emas tidak patuh-syariah
 • Akaun emas maya

#1 – Emas perhiasan (dipakai)

Emas perhiasan yang dipakai asalnya tidak dikenakan zakat emas kerana tergolong sebagai harta yang tidak subur dan berkembang.

Emas perhiasan adalah seperti gelang, rantai, cincin,  subang dan mahkota.

Dipakai bermaksud dipakai walau sekali sekurang-kurangnya dalam setahun.

Namun, jika emas tersebut dimiliki dalam kuantiti yang banyak melebihi ‘uruf setempat, maka perlu dikeluarkan zakat.

‘Uruf bermaksud kebiasaan berat emas yang dipakai masyarakat setempat, dan kadarnya adalah berbeza antara negeri-negeri di Malaysia.

Contohnya, di Wilayah Persekutuan, ‘urufnya bersamaan 800 gram, Terengganu 850 gram dan Pulau Pinang 165 gram.

Boleh rujuk Majlis Agama Negeri masing-masing untuk lihat  kadar ‘uruf.

Untuk contoh pengiraan zakat emas perhiasan yang dipakai, andaikan seseorang menyimpan emas perhiasan yang selalu dipakai secara bergilir-gilir sebanyak 900 gram, maka jumlah zakat emas yang perlu dibayar adalah (andaikan harga semasa emas adalah RM 250/gram):

zakat emas = berat emas x harga emas semasa x 2.5% = 900 g x RM 250/g x 2.5% = RM 5,625

#2 – Emas perhiasan (tidak dipakai)

Jika emas perhiasan dimiliki tetapi tidak dipakai melebihi setahun, atau disimpan sahaja, maka nisabnya adalah 85 gram.

Ini termasuklah emas yang telah rosak, pudar atau lama

Asalkan sahaja emas tersebut tidak dipakai dan disimpan sahaja, maka emas tersebut termasuk ke dalam kategori ini.

Contoh pengiraan bagi emas perhiasan tidak disimpan, andaikan S menyimpan emas seberat 90 gram, maka kiraan zakat emas beliau adalah:

zakat emas = berat emas x harga emas semasa x 25% = 90 g x RM 250/g x 25% = RM 562.50

Bagaimana jika seseorang itu mempunyai emas perhiasan yang dipakai dan juga yang tidak dipakai?

Maka, zakat emasnya dikira berasingan bagi kedua-dua kategori emas tersebut.

#3 – Emas fizikal untuk pelaburan

Contoh emas fizikal untuk pelaburan adalah seperti jongkong, syiling, wafer dan bar.

Emas-emas ini biasanya dibeli untuk tujuan simpanan dan pelaburan sahaja.

Maka, untuk pengiraan zakatnya, nisab adalah 85 gram

Sebagai contoh, jika seseorang menyimpan emas fizikal sebanyak 100 gram,  maka zakat emas yang perlu dikeluarkan adalah:

zakat emas = berat emas x harga emas semasa x 2.5% = 100 g x RM 250/g x 2.5% = RM 625

#4 – Akaun pelaburan emas patuh-syariah

Sesetengah orang terlibat dalam pelaburan emas tanpa menyimpan emas fizikal, sebaliknya melalui akaun pelaburan emas yang ditawarkan bank-bank.

Bagi akaun pelaburan emas patuh-syariah, pembeli membeli emas fizikal yang wujud namun emas tersebut disimpan oleh bank.

Pembeli akan diberi buku akaun yang menyatakan butiran emas seperti jenis dan beratnya.

Malah, jika pembeli nak dapatkan emas dalam bentuk fizikal, pun boleh berdasarkan butiran di dalam buku akaun tersebut.

Jika emas yang dimiliki melebihi atau menyamai nisab 85 gram, maka zakat emas wajib dikeluarkan.

Contoh pengiraan bagi yang mempunyai akaun pelaburan emas sebanyak 100 gram adalah:

zakat emas = berat emas x harga emas semasa x 2.5% = 100 g x RM 250/g x 2.5% = RM 625

Bagaimana jika seseorang itu memiliki emas fizikal serta akaun emas pelaburan?

Jadi, jumlah emasnya perlu dicampurkan dan zakat dikira ke atas jumlah tersebut.

Andaikan J simpan emas fizikal 40 gram dan ada akaun pelaburan emas sebanyak 60 gram, maka jumlah emas yang dimiliki J adalah 100 gram.

Dan zakat emas dikira ke atas jumlah 100 gram tersebut.

#5 – Akaun pelaburan emas tidak patuh-syariah

Selain akaun pelaburan emas patuh syariah, ada juga akaun yang tidak patuh syariah.

Yang tidak patuh syariah biasanya tidak mempunyai emas fizikal, hanya harga belian disandarkan kepada harga emas semasa.

Contohnya, jika harga emas semasa sekarang RM 250/g, dan K buka akaun pelaburan emas dengan modal RM 5,000 tunai, maka beliau akan diberikan buku akaun dengan butiran emas sebanyak 20 gram.

Walaubagaimanapun, emas fizikal tidak wujud atau hanya akan wujud selepas sekian waktu.

Jika K ingin menebus akaunnya dengan emas fizikal, beliau mungkin tidak boleh berbuat demikian.

Katakanlah selepas setahun, harga emas semasa adalah RM 300/g, maka jika K menebus akaun pelaburan emasnya, beliau akan mendapat RM 6,000 iaitu untung sebanyak RM 1,000

Jadi, bagaimana kiraan untuk akaun pelaburan sebegini?

Mengikut Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Wilayah PersekutuanPusat Pungutan Zakat (PPZ) Wilayah Persekutuan, bagi akaun sebegini, zakat hanya dikenakan ke atas pelaburan pokok sahaja sekiranya jumlahnya melebihi nilai nisab tahunan dan dikira mengikut formula zakat wang simpanan.

#6 – Akaun emas maya

Akaun emas maya juga merupakan akaun pelaburan tidak patuh syariah kerana emas fizikal tidak wujud.

Akaun ini melibatkan transaksi di atas talian sahaja, harga belian dan jualan ditentukan berdasarkan harga emas semasa.

Emas fizikal adalah tidak wujud dan tidak boleh dituntut.

Maka, zakat hanya dikenakan ke atas pelaburan pokok sahaja sekiranya jumlahnya melebihi nilai nisab tahunan dan dikira mengikut formula zakat wang simpanan.

Katakanlah harga emas semasa RM 250 g, maka nisab wajib zakat adalah 85 g x RM 250/g = 21,250

Maka, jika seseorang mempunyai akaun pelaburan emas atau emas maya tidak patuh syariah sebanyak RM 30,000 (baki terendah dalam setahun), maka zakatnya adalah:

Zakat = pelaburan pokok @ baki terendah x kadar zakat = RM 30,000 x 2.5% = RM 750

Penutup

Itulah sahaja serba-sedikit cara pengiraan zakat emas bagi be berapa situasi lazim.

Sebagai orang Islam, mengeluarkan zakat itu adalah wajib apabila cukup syarat-syaratnya.

Semoga dengan zakat yang dikeluarkan dapat menambah berkat ke atas harta yang dimiliki.

InsyaAllah.

p/s: Jangan lupa untuk kongsikan artikel ini, ya!

Kadar Zakat Fitrah 2020 Bagi Setiap Negeri di Malaysia

kadar zakat fitrah 2020 1441 malaysiaBulan Ramadan akan menjelang tiba, begitu juga kewajipan zakat, maka wajib untuk tahu kadar zakat fitrah 2020 untuk memudahkan persediaan mengeluarkan bayaran nanti.

Walaupun sekarang sedang diselubungi kebimbangan wabak COVID-19, namun kewajipan menjalani ibadah puasa Ramadan tetap berjalan seperti biasa.

Begitu juga dengan kewajipan menunaikan zakat fitrah.

Malah tidak lengkap ibadah puasa jika tidak mengeluarkan zakat fitrah bagi mereka yang memenuhi syarat.

Sebelum kita pergi kepada kadar zakat fitrah 2020 bagi setiap negeri di Malaysia, jom kita ulangkaji serba sedikit tentang zakat fitrah.

Definisi zakat fitrah

Zakat dari segi bahasa bermaksud menyucikan dan membersihkan diri, manakala dari segi istilah bermaksud mengeluarkan sebahagian harta pada kadar tertentu kepada golongan asnaf yang memerlukan mengikut ketetapan syariat Islam.

Zakat fitrah pula adalah zakat individu yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan Muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Hukum zakat fitrah

Hukum zakat fitrah adalah wajib ke atas umat Islam (tidak kira hamba atau merdeka, lelaki atau perempuan, kecil atau besar) yang memenuhi syarat-syarat yang berikut:

 • Syarat #1 Individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya berbanding keperluan tanggungannya (berkemampuan) pada malam dan pagi Aidilfitri
 • Syarat #2 Hidup/lahir sebelum matahari jatuh dan kekal hidup selepas terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan (malam 1 Syawal)
 • Syarat #3 Kekal/memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan berkekalan Islamnya
 • Syarat #4 Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan (sempat bertemu akhir Ramadhan dan pertama Syawal)

Zakat fitrah dikeluarkan oleh ketua keluarga untuk dirinya dan juga tanggungannya (suami keluarkan zakat fitrah untuk dirinya, isteri, anak-anak, ibubapa dan sesiapa sahaja di bawah tanggungannya)

Rukun-rukun zakat fitrah

 • Rukun #1 Niat ikhlas semata-mata kerana Allah
 • Rukun #2 Pemberi zakat
 • Rukun #3 Penerima/wakil penerima zakat (amil)
 • Rukun #4 Barang/item yang dizakatkan (duit, makanan asasi)
 • Rukun #5 Kadar zakat yang dikeluarkan

Kadar zakat fitrah 2020 bagi setiap negeri di Malaysia

Oleh kerana tanggungjawab mengutip dan mengagihkan zakat adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri, maka kadar zakat fitrah adalah ditentukan oleh Majlis Agama Negeri masing-masing,

Seperti mana yang ditetapkan, kadar zakat fitrah adalah bersamaan satu gantang Baghdad bersamaan 2.7kg makanan ruji (di Malaysia, beras) atau senilai dengannya.

Majlis Agama Negeri kebiasaannya menentukan kadar zakat fitrah berdasarkan nilai dan gred beras yang banyak digunakan masyarakat negeri tersebut.

Sebagai contoh, jika kebanyakan rakyat negeri A makan beras gred tinggi manakala rakyat negeri B makan gred sederhana, maka kadar zakat fitrah negeri A akan lebih tinggi berbanding negeri B.

Atas sebab inilah kadar zakat fitrah 2020 bagi negeri-negeri di Malaysia, ada yang sama, ada yang berbeza, kerana mengikut nilai dan gred beras yang digunakan kebanyakan rakyat di setiap negeri.

Walaubagaimanapun, ada negeri yang mengeluarkan kadar zakat fitrah yang pelbagai sama ada mengikut jenis beras yang berbeza-beza atau kemampuan rakyatnya.

Maklumlah, bukan semua orang makan jenis beras yang sama.

Ada yang berkemampuan, makan beras yang lebih bernilai tinggi.

Ada pula yang makan beras jenis biasa sahaja.

Jadi, bagi negeri yang mempunyai pelbagai kadar, terpulang kepada pembayar untuk mengeluarkan zakat fitrah mengikut kemampuan masing-masing serta jenis beras yang sentiasa dimakan.

Jom kita lihat kadar zakat fitrah 2020 bagi setiap negeri di Malaysia.

Oh ya, saya letakkan juga kadar tahun 2019 untuk perbandingan.

Kadar zakat fitrah 2020 bagi setiap negeri di Malaysia

kadar zakat fitrah 2020 1441 malaysia

Perlis

 • 2019: RM 7
 • 2020: RM 7

Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs)

Kedah

 • 2019: RM 7 / RM 14 / RM 21
 • 2020: RM 5 (kurang berkemampuan, tanggungan ramai) / RM 7 (beras tempatan kadar hancur 5%) / RM 14 (beras import) / RM 21 (beras basmathi)

Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman

Pulau Pinang

 • 2019: RM 7
 • 2020: RM 7 / RM 16 (bagi yang lebih berkemampuan)

Zakat Pulau Pinang

Perak

 • 2019: RM 7 / RM 14 / RM 21
 • 2020: RM 7 / RM 14 / RM 21

Majlis Agama Islam & Adat Melayu Perak (MAIAMP)

Selangor

 • 2019: RM 7
 • 2020: RM 7 (beras tempatan biasa) / RM 14 (beras putih import/beras perang/beras pulut/herba ponni/beras wangi) / RM 21 (beras basmathi/beras jepun/beras merah)

Lembaga Zakat Selangor

Wilayah Persekutuan

 • 2019: RM 7
 • 2020: RM 5 (kurang berkemampuan) / RM 7

Pusat Pungatan Zakat MAIWP

Negeri Sembilan

 • 2019: RM 7
 • 2020: RM 7

Perbadanan Baitulmal Negeri Sembilan

Melaka

 • 2019: RM 7 / RM 14
 • 2020: RM 7 / RM 14

Pusat Zakat Melaka MAIM

Johor

 • 2019: RM 7 / RM 10
 • 2020: RM 7 (beras super tempatan biasa) / RM 10 (beras-beras lain)

Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ)

Pahang

 • 2019: RM 7
 • 2020: RM 7

Pusat Kutipan Zakat MUIP

Terengganu

 • 2019: RM 7
 • 2020: RM 7

Majlis Agama Islam & Adat Melayu Terengganu

Kelantan

 • 2019: RM 7
 • 2020: RM 7 / RM 14 / RM 21 – mengikut harga beras yang biasa dimakan

Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Kelantan

Sabah

 • 2019: RM 7
 • 2020: RM 6 (kurang berkemampuan) / RM 7.50

Bahagian Zakat & Fitrah MUIS

Sarawak

 • 2019: RM 7
 • 2020: RM 7

Tabung Baitulmal Sarawak

Cara bayar zakat fitrah

Adalah digalakkan supaya bayaran zakat fitrah disalurkan kepada Majlis Agama Negeri melalui Pusat Pungutan Zakat atau amil-amil yang dilantik.

Boleh terus pergi ke mana-mana cawangan Pusat Pungutan Zakat atau berjumpa amil-amil yang dilantik sama ada di masjid-masjid, bazar-bazar Ramadan atau di mana-mana sahaja mereka berada.

Malah, sempena PKP sekarang dan untuk mengurangkan wabak COVID-19, adalah digalakkan untuk buat bayaran zakat fitrah online sahaja.

Dengan membuat bayaran kepada Majlis Agama Negeri, bayaran zakat tadi dapat disampaikan dengan lebih sistematik dan menyeluruh kepada asnaf-asnaf yang memerlukan.

Tetapi, jika berniat untuk memberi terus kepada asnaf-asnaf, juga dibolehkan.

Namun, perlulah dipastikan orang yang diberi tersebut betul-betul merupakan golongan asnaf.

Jika orang yang menerima tersebut bukannya asnaf, dibimbangi amalan mengeluarkan zakat tadi tidak sah dan hanya menjadi sedekah/hadiah.

Sebab itulah lebih mudah membuat bayaran kepada Majlis Agama Negeri, kerana mereka mempunyai cara dan prosedur yang baik untuk mengenalpasti asnaf-asnaf yang betul-betul sah dan layak.

Waktu-waktu untuk membayar zakat fitrah

 • Waktu wajib – Bermula terbenam matahari pada hari terakhir Ramadhan sehingga terbit matahari pada hari pertama Syawal
 • Waktu paling afdhal – Sebelum solat sunat Aidilfitri
 • Waktu sunat – Sepanjang hari pada bulan Ramadhan
 • Waktu makruh – Selepas solat sunat Aidilfitri sehingga terbenam matahari pada 1 Syawal
 • Waktu haram – Selepas terbenam matahari pada 1 Syawal

Walaubagaimanapun, sebaik-baiknya dinasihatkan supaya menunaikan ibadat zakat fitrah seawal yang mungkin, iaitu sepanjang hari dalam bulan Ramadan.

Jika semua orang menunggu sehingga waktu wajib dan waktu paling afdhal untuk menunaikan zakat, dibimbangi berebut-rebut dan tidak sempat lalu menyebabkan ibadat zakat tidak dapat dilakukan dengan sempurna.

Oh ya, sebelum terlupa.

Selain daripada menunaikan kewajipan zakat fitrah, digalakkan juga untuk menyempurnakan kewajipan zakat harta dalam bulan Ramadan ini.

Maklumlah, zakat harta perlu dikeluarkan setiap tahun Hijrah, jadi mudahlah jika dikeluarkan dalam bulan Ramadan supaya senang untuk diingati.

Jadi, tunggu apa lagi, jom bayar zakat!

p/s: Jangan lupa kongsikan artikel ini ya! Terima kasih.

Zakat Simpanan ASB: Hukum & Pengiraan

zakat simpanan asbPerkongsian kali ini masih lagi tentang Amanah Simpanan Bumiputera (ASB), lebih spesifik lagi tentang zakat simpanan ASB.

Ada yang tanya, perlu ke keluarkan zakat simpanan ASB?

Apa hukumnya?

Bagaimana cara pengiraan zakat simpanan ASB yang perlu dikeluarkan?

Bagaimana pula dengan ASB financing atau loan ASB, perlu keluarkan zakat juga ke?

Untuk jawab semua persoalan ini, saya kongsikan penjelasan yang diberikan oleh Tuan Haji Ahmad Husni bin Dato’ Abd Rahman, Pemangku Penolong Pengurus, Unit Syariah & Penerangan Khas Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP)

Boleh baca penjelasan asal oleh beliau di Facebook Page Pusat Pungutan Zakat

Jom ikuti jawapan beliau.

Penjelasan berkaitan persoalan zakat simpanan ASB

Sebagaimana yang umum mengetahui, baru-baru ini Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) telah mengumumkan dividen dan bonus bagi Amanah Saham Bumiputera untuk tahun 2017, iaitu dividen sebanyak 7.00 sen seunit, bonus 0.25 sen seunit dan Bonus Khas Ulang tahun PNB Ke-40 sebanyak 1.00 sen seunit untuk baki sehingga 10,000 unit pertama.

Justeru, ramai yang bertanya khasnya mengenai zakat ke atas pelaburan ASB. Adakah dikenakan ke atas pelaburan pokok atau hasil dividen sahaja? Ataupun kedua-duanya sekali. Dalam merungkai persoalan ini elok kita merujuk kepada kebiasaan masyarakat di Malaysia dan beberapa contoh kaedah pelaburan yang dibuat agar lebih difahami satu persatu berdasarkan situasi masing-masing.

Hukum ASB: Halal atau haram?

Bagi yang telah melabur dan memilih untuk membuat pelaburan di ASB, soalan ini sepatutnya tidak lagi timbul. Ketika pelaburan dibuat, secara logiknya anda sendiri telah bersetuju dengan pandangan dan fatwa yang mengharuskan pelaburan ASB. Jika tidak, mana mungkin pelaburan itu dipilih dan diteruskan.

Bagi yang masih mempunyai keraguan dan ingin mencari maklumat tambahan serta bacaan lebih lanjut mengenai hukum pelaburan ASB dan seumpamanya, maka boleh merujuk ke pautan berikut: http://www.pnb.com.my/pdf/Bukuharus.pdf

Zakat simpanan ASB

Zakat diwajibkan ke atas pelaburan di ASB. Ini adalah bersesuaian dengan kaedah fiqh dalam ibadah zakat yang berbunyi “كل مال نام فهو وعاء للزكاة” yang bermaksud “Setiap harta yang berkembang adalah sumber untuk zakat”.

Pelaburan yang dibuat di ASB, adalah bertujuan untuk mengembangkan harta dan mendapat pulangan berupa keuntungan yang diperolehi menerusi dividen, bonus dan pendapatan ASB setiap tahun. Oleh kerana nilai unit pelaburan di ASB adalah Ringgit Malaysia, maka kadar zakatnya adalah 2.5%.

Ini berdasarkan hadith Nabi s.a.w: “Apabila kamu mempunyai 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya lima dirham, dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar (salah satu mata wang zaman dahulu yang digunakan di negara Arab). Apabila kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat bagi sesuatu harta kecuali genap setahun.” (Riwayat Abu Dawud dan al-Baihaqi)

Begitu juga sebuah hadis yang lain: “Zakat perak, ialah seperempat puluh dari nilai harga perak itu” (Riwayat Imam al-Bukhari)

Untuk makluman, nilai setengah dinar (0.5 dinar) itu adalah menyamai 2.5 peratus (atau 1/40 bahagian) ke atas keseluruhan 20 dinar atau 200 dirham berkenaan (2.5% X 200 dirham > 5 dirham).

zakat simpanan asb

Kaedah & cara pengiraan zakat simpanan ASB

Untuk makluman, nilai setengah dinar (0.5 dinar) itu adalah menyamai 2.5 peratus (atau 1/40 bahagian) ke atas keseluruhan 20 dinar atau 200 dirham berkenaan (2.5% X 200 dirham > 5 dirham).

Situasi #1 – Pelaburan dibuat menggunakan wang atau modal sendiri

Bagi situasi ini pengiraan zakat adalah berkadar langsung dengan jumlah pelaburan dan keuntungan (dividen, bonus dan pendapatan ASB) yang diperolehi. Formulanya adalah seperti berikut:

 • [Baki Akhir Tahun Modal Pelaburan + Dividen @ Pendapatan ASB] x 2.5% (Kadar Zakat)

Contoh (i):
RM 200,000 (Baki Akhir Tahun Modal Pelaburan) + RM 14,600 (Dividen / Pendapatan ASB 2017 + Bonus ASB iaitu 7.25% + 1% dari 10,000 unit pertama)
= RM 214,600 x 2.5%
= RM 5,365
Justeru, zakat yang wajib ditunaikan adalah sebanyak RM 5,365

Contoh (ii):
RM 15,000 (Baki Akhir Tahun Modal Pelaburan) + RM 1,187.50 (Dividen / Pendapatan ASB 2017 + Bonus ASB iaitu 7.25% + 1% dari 10,000 unit pertama)
= RM 16,187.50 x 2.5%
= RM 404.68
Justeru, zakat yang wajib ditunaikan adalah sebanyak RM 405 (setelah dibundarkan).

Situasi #2 – Pelaburan dibuat dengan fasiliti pembiayaan ASB dengan pihak bank

Bagi situasi ini, pengiraan zakat hanya akan dikenakan ke atas dividen atau keuntungan yang diperolehi sahaja. Adapun bagi modal pelaburan, tidak dikenakan zakat ke atasnya kecuali setelah berlakunya penebusan sijil pelaburan ataupun setelah selesai tempoh bayaran balik pembiayaan. Formula kiraan adalah seperti berikut:

 • Dividen @ Pendapatan ASB x 2.5%

Contoh kaedah kiraan seterusnya cuba meraikan beberapa bentuk kaedah pelaburan yang lazimnya diamalkan oleh para pelabur ASB dengan menggunakan fasiliti pembiayaan ASB.

Kes 1: Dividen/Pendapatan ASB yang diperolehi TIDAK DIGUNAKAN untuk membuat pembayaran semula pembiayaan.

Contoh (i):
Modal Pelaburan Maksimum RM 200,000 [dalam bentuk sijil pelaburan]
(Dividen @ Pendapatan ASB 2017 + Bonus ASB iaitu 7.25% + 1% dari 10,000 unit pertama dari RM 200,000 = RM 14,600
= RM 14,600 x 2.5%
= RM 365
Justeru, zakat yang dikenakan adalah RM 365

Contoh (ii):
Modal Pelaburan RM 50,000 [dalam bentuk sijil pelaburan]
Dividen @ Pendapatan ASB 2017 + Bonus ASB iaitu 7.25% dari RM 50,000 + 1% dari 10,000 unit pertama = RM 3,725
= RM 3,725 x 2.5%
= RM 93.12
Justeru, zakat yang dikenakan adalah RM 93

Dalam contoh (ii), nilai dividen yang diperolehi tidak melebihi nisab tahunan zakat pada tahun 2017 iaitu RM 14,083. Mengapa dikenakan zakat juga? Hal ini memerlukan sedikit perincian. Dalam contoh (ii) di atas, pendapatan dari ASB itu dicampurkan dengan kesemua pemilikan harta individu yang telah cukup haulnya untuk dizakatkan. Maka kecukupan nisab dikira secara relatif dengan dicampurkan harta-harta lain yang berada di bawah pemilikan individu terbabit.

Namun, jika individu yang terbabit tidak mempunyai harta-harta lain yang cukup haul dan sedia dizakatkan, maka zakat *TIDAK DIKENAKAN ke atas dividen/pendapatan ASB yang tidak mencukupi nisab itu tadi.

Kes 2: Dividen/Pendapatan ASB yang diperolehi DIGUNAKAN bagi membuat pembayaran semula pembiayaan.

Dalam kes ini, zakat hanya akan dikenakan ke atas baki atau lebihan dividen/pendapatan ASB yang masih ada selepas ditolak jumlah pembayaran semula pembiayaan.

Contoh (i):
Modal Pelaburan Maksimum RM 200,000 [dalam bentuk sijil pelaburan]
(Dividen @ Pendapatan ASB 2017 + Bonus ASB iaitu 7.25% + 1% dari 10,000 unit pertama) = RM 14,600
Jumlah pembayaran semula pembiayaan selama setahun (dikira berdasarkan tempoh ansuran bulanan pembiayaan pelaburan ASB selama maksimum 30 tahun)
= RM 1,099 (sebulan) x 12 (bulan) = RM 13,188
= RM 14,600 (dividen/pendapatan ASB) – RM 13,188 (bayaran semula pembiayaan)
= RM 1,412
= RM 1,412 x 2.5%
= RM 35.30

Justeru, zakat yang dikenakan adalah RM 35.30. Situasi kenaan zakat ini adalah sama seperti contoh (ii) dalam Kes 1 di atas.

Contoh (ii):
Modal Pelaburan Maksimum RM 50,000 [dalam bentuk sijil pelaburan]
Dividen @ Pendapatan ASB 2017 + Bonus ASB iaitu 7.25% dari RM 50,000 + 1% dari 10,000 unit pertama = RM 3,725
Jumlah pembayaran semula pembiayaan selama setahun (dikira berdasarkan tempoh ansuran bulanan pembiayaan pelaburan ASB selama 15 tahun)
= RM 401 (sebulan) x 12 (bulan) = RM 4,812
= RM 3,725 (dividen/pendapatan ASB) – RM 4,812 (bayaran semula pembiayaan)
= (-) RM 1,087

Oleh kerana, bayaran semula pembiayaan melebihi jumlah dividen yang diterima, maka TIDAK ADA ZAKAT dikenakan. Juga tidak dikenakan zakat jika jumlah dividen menyamai jumlah pembayaran semula pembiayaan.

Situasi #3 – Perolehan selepas penyerahan semula sijil pembiayaan pelaburan ASB

Sebahagian pelabur menggunakan kaedah membuat pembiayaan pelaburan ASB dan dalam tempoh tertentu membuat penyerahan semula sijil (surrender) dan menyelesaikan bayaran baki pembiayaan untuk mendapatkan keuntungan dan pulangan.

Kes 1: Penyerahan semula sijil pelaburan lebih awal sebelum tamat tempoh pembiayaan.

Contoh (i) – Penyerahan sijil pelaburan pada tahun ke-5 dalam tempoh pembiayaan selama 25 tahun:

[Pulangan tunai selepas penyerahan sijil pelaburan + dividen tahun semasa ASB] x 2.5%
[RM 22,002.61 (lebihan tunai penyerahan sijil pelaburan bernilai RM 200,000) + RM 14,600 (dividen tahun semasa ASB)] = RM 36,602.61
= RM 36, 602.61 x 2.5%
= RM 915.06
Zakat dikenakan adalah RM 915

Contoh (ii) – Penyerahan sijil pelaburan pada tahun akhir pembiayaan / selepas tamat tempoh pembiayaan 25 tahun.
[RM 200,000 (nilai penyerahan sijil pada tahun akhir pembiayaan/selepas tamat tempoh pembiayaan) + RM 14,600 (nilai dividen semasa ASB)] = RM 214,600
= RM 214,600 x 2.5%
= RM 5,365
Zakat dikenakan adalah sebanyak RM 5,365

Dengan penjelasan ini, diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan kefahaman yang jelas kepada para pelabur dan muzakki. Semoga Allah Ta’ala menerima segala amalan dan kebaikan yang dilakukan dan menjadikannya sebagai pemberat mizan di Hari Pembalasan.

DISCLAIMER / PERHATIAN

Kiraan berkaitan ASB (Pendapatan / Bonus / Dividen) adalah bersifat contoh kasar semata-mata. Ia bukanlah bersifat teknikal sebagaimana kiraan sebenar oleh pihak PNB. Untuk cara kiraan lebih tepat, boleh rujuk di sini: Cara pengiraan dividen ASB 2017, bonus & bonus khas. Justeru tuan/puan dinasihatkan mengemaskini pemilikan ASB masing-masing untuk mengetahui pendapatan sebenar yang wajib dizakatkan.

zakat simpanan asb

Kesimpulan

Daripada penerangan yang diberikan di atas, dapat disimpulkan beberapa perkara, iaitu:

 • Bagi yang membuat simpanan atau pelaburan dalam ASB, maka pelabur telah bersetuju dengan fatwa dan pandangan yang menyatakan hukum pelaburan ASB adalah harus
 • Zakat adalah diwajibkan ke atas pelaburan ASB apabila cukup haul (tempoh) dan nisab (jumlah)
 • Kadar zakat simpanan ASB adalah 2.5%
 • Kaedah dan cara pengiraan zakat ASb adalah berbeza mengikut situasi, sam ada pelaburan dilakukan sendiri, melalui pembiayaan bank atau semasa serahan/penebusan sijil pembiayaan ASB.
 • Bagi simpanan atau pelaburan ASB menggunakan modal sendiri, zakat dikenakan ke atas baki akhir dan juga pendapatan (dividen dan bonus) yang diperoleh.
 • Bagi yang menggunakan pembiayaan bank, zakat dikenakan ke atas hasil pendapatan sahaja, atau hasil pendapatan tolak kos pembiayaan (jika hasil pendapatan digunakan untuk membayar semula pembiayaan)
 • Semasa serahan/penebusan sijil pembiayaan ASB, zakat dikenakan ke atas nilai serahan dan juga hasil pendapatan terakhir.

Selamat mengeluarkan zakat.

Berzakat membawa berkat.

Wallahu’alam.

p/s: Jangan lupa untuk KONGSIKAN artikel ini, ya.  Terima kasih.

..