Tag Archive: caj pelaburan unit amanah

8 Jenis Caj Pelaburan Unit Amanah

caj pelaburan unit amanahBerapa caj pelaburan unit amanah yang dikenakan ke atas pelabur?

Boleh dikatakan, setiap jenis pelaburan pasti akan ada kos yang tersendiri, begitu juga dengan pelaburan unit amanah.

Pelaburan unit amanah, yang lebih biasa dikenali sebagai unit trust, merupakan salah satu peluang pelaburan yang popular di Malaysia disebabkan promosi yang meluas, pilihan dana yang pelbagai dan penasihat pelaburan yang ramai.

Lihat sahaja bagaimana syarikat-syarikat pengurus dana seperti Public Mutual, CIMB Wealth Advisor (CWA) dan PMB Investment Berhad membuat promosi sehinggakan ramai yang tahu berkenaan pelaburan unit amanah.

Malah, pelaburan unit amanah boleh dimulakan dengan modal yang rendah, jadi hampir semua orang mampu melabur dalam peluang pelaburan ini.

Tambahan lagi, kebanyakan orang suka melabur dalam unit amanah kerana tidak perlu banyak berfikir, hanya perlu dengar saranan daripada penasihat pelaburan dan buat sedikit analisis sahaja.

Jadi, memang ramai yang terlibat dalam pelaburan unit amanah.

Jika anda juga merupakan salah seorang pelabur dalam unit amanah, anda perlu ambil tahu tentang caj pelaburan unit amanah yang anda bayar.

Sebabnya, caj yang dikenakan ini akan mempengaruhi juga pulangan pelaburan yang akan diperoleh nanti.

Dalam artikel kali ini, saya akan tulis berkenaan beberapa caj pelaburan unit amanah yang ada, sama ada dibayar secara terus oleh pelabur atau yang dikenakan secara tidak terus.

Saya juga akan menunjukkan contoh pengiraan bagi caj-caj yang dikenakan.

Nak tahu dengan lebih lanjut?

Teruskan baca artikel ini sampai habis.

8 jenis caj pelaburan unit amanah

caj pelaburan unit amanah

Berikut merupakan caj-caj yang dikenakan oleh satu dana unit amanah yang saya ambil daripada prospektus dana tersebut; boleh dikatakan semua dana unit amanah turut mengenakan caj-caj yang sama cuma nilainya sahaja berbeza.

caj pelaburan unit amanah

caj pelaburan unit amanah

Dapat dilihat bahawa terdapat caj-caj yang dikenakan secara terus ke atas pelabur dan ada juga yang dikenakan secara tidak terus.

Dan, jangan dilupa juga bahawa Cukai Barang & Perkhidmatan (Goods & Services Tax, GST) turut dikenakan.

Jom kita teliti secara terperinci setiap caj tersebut.

Caj #1 – Caj jualan/perkhidmatan

Caj jualan (sales charge), atau turut dikenali sebagai caj perkhidmatan (service charge), merupakan caj tertinggi yang dikenakan ke atas pelabur unit amanah, dan caj ini dikenakan setiap kali transaksi pembelian unit dilakukan.

Kadarnya adalah berbeza-beza antara setiap dana unit amanah; caj ini ditetapkan oleh syarikat pengurus dana.

Sebagai contoh, dalam gambar di atas, caj jualan yang dikenakan adalah 6%

Cara kira caj jualan

Andaikan Johan nak melabur dalam Dana A (harga semasa RM 1.20 seunit) yang mengenakan caj jualan 6% dengan modal sebanyak RM 10,000, berapakah jumlah caj jualan yang dibayar Johan?

Mungkin ada yang mengira jumlah caj jualan = 6% x RM 10,000 = RM 600, tetapi kiraan ini adalah salah.

Caj jualan adalah dikira mengikut formula yang berikut:

 • jumlah caj jualan (RM) = amaun bayaran – (amaun bayaran / 1 + kadar caj jualan)

Bagi contoh di atas, jumlah caj jualan yang akan dibayar oleh Johan adalah seperti berikut:

 • jumlah caj jualan (RM) = RM 10,000 – (RM 10,000 / 1 + 6%) = RM 10,000 – RM 4,716.98 = RM 566.04

Jadi, jumlah caj jualan yang perlu dibayar Johan bagi pelaburan ini adalah RM 566.04 yang mana caj ini akan ditolak daripada amaun yang dibayar.

Caj #2 – Caj jualan semula

Caj jualan semula (repurchase charge), ada juga dikenali sebagai caj penebusan (redeem charge), merupakan caj yang dikenakan apabila pelabur menjual semula unit yang dibeli.

Tetapi, kebanyakan dana mengenakan kadar caj jualan semula = 0% atau tiada.

Maksudnya, tiada sebarang caj dikenakan apabila pelabur menjual atau menebus unit yang dimiliki.

Caj #3 – Caj penukaran

Caj penukaran (switching fee) dikenakan apabila pelabur bertukar dana; contohnya daripada Dana A ke Dana B di bawah pengurus dana yang sama.

Kebiasaannya, penukaran dana dilakukan oleh pelabur yang mengamalkan strategi seimbang (balancing); lebihan daripada dana ekuiti yang berisiko tinggi dipindahkan ke dana bon yang berisiko rendah supaya portfolio pelaburan diseimbangkan semula, ataupun sebaliknya.

Penukaran dana juga biasa dilakukan ketika situasi ekonomi kurang baik; pelabur dana ekuiti yang bervolatiliti tinggi memindahkan pelaburan mereka ke dana bon atau pasaran wang yang lebih stabil supaya dapat preserve modal pelaburan mereka.

Jika dilakukan dengan betul, penukaran dana memang boleh membantu pelabur memaksimakan keuntungan dalam pelaburan unit amanah; malah teknik inilah yang diajar dalam ebook Rahsia Unit Trust.

Tetapi, perlu diketahui adalah ada pengurus dana yang mengenakan caj penukaran, contohnya seperti dana dalam gambar dia atas yang mengenakan caj sehingga RM 25 setiap kali transaksi penukaran disahkan.

Semakin kerap penukaran dana dilakukan, semakin tinggi caj dikenakan.

Namun, ada juga pengurus dana yang tidak mengenakan sebarang penukaran dana, atau dihadkan kepada beberapa transaksi (contohnya, percuma caj penukaran untuk 4 kali transaksi terawal)

Caj #4 – Caj pemindahan

Caj pemindahan (transfer charge) dikenakan apabila pelabur memindahkan unit yang dimiliki kepada orang lain, contohnya kepada isteri atau anak.

Kadar caj ini juga berbeza-beza antara dana dan pengurus dana.

Caj #5 – Caj/yuran pengurusan

Selain caj-caj yang dikenakan secara langsung ke atas pelabur (pelabur bayar secara terus), ada juga caj-caj yang dikenakan secara tidak langsung.

Salah satu daripadanya adalah caj pengurusan (management fee).

Caj ini telah dikira bersekali ke dalam harga unit dana tersebut dan dikenakan setiap tahun.

Caj #6 – Caj/yuran pemegang amanah

Sama seperti caj pengurusan, caj pemegang amanah (trustee charge) turut dibayar secara tidak langsung oleh pelabur, dikenakan setiap tahun dan dikira bersekali ke dalam harga unit dana.

Caj ini adalah dibayar kepada pemegang amanah dana tersebut.

Caj #7 – Cukai barang & perkhidmatan (GST)

Dalam pelaburan unit amanah, GST dikenakan ke atas caj jualan, penukaran dan penebusan, dan GST adalah dibayar oleh pelabur.

Kalau dilihat kepada contoh di atas, pelaburan yang dilakukan Johan sebanyak RM 10,000 ke atas Dana A dikenakan caj jualan sebanyak RM 566.04

Oleh itu, GST yang dikenakan adalah:

 • jumlah GST = 6% x RM 566.04 = RM 33.96

Caj #8 – Caj-caj lain

Dalam pelaburan unit amanah, ada juga caj-caj lain yang terlibat secara langsung atau tidak langsung seperti caj bank, caj pemindahan wang, caj audit dan caj penilaian.

Oleh kerana semua caj ini kadarnya kecil atau tidak signifikan, jadi tidak dibincangkan secara terperinci di sini.

Contoh pengiraan caj pelaburan unit amanah

caj pelaburan unit amanahSetelah memahami semua jenis caj yang terlibat dalam pelaburan unit amanah, sebagai pelabur, bolehlah mengira berapa kos pelaburan yang terlibat dan juga unit yang diperoleh.

Contoh pengiraan bagi pelaburan baru/tambahan

Khairul baru mula melabur dalam Dana XYZ (harga semasa RM 0.80 seunit) sebanyak RM 10,000. Caj jualan yang dikenakan adalah 5%.

Kos yang terlibat bagi pelaburan baru/tambahan adalah caj jualan dan GST; pengiraannya adalah seperti yang berikut:

 • jumlah caj jualan = RM 10,000 – (RM 10,000 / 1 + 5%) = RM 476.19
 • jumlah GST = 6% x RM 476.19 = RM 28.57
 • jumlah pelaburan sebenar = RM 10,000 – RM 476.10 – RM 28.57 = RM 9,495.33
 • jumlah unit yang diperoleh = RM 9,495.33 / RM 0.80 = 11,869 unit

Jadi, dengan pelaburan sebanyak RM 10,000, Khairul mengeluarkan kos sebanyak RM 504.67 (caj jualan + GST), jumlah pelaburan sebenar adalah RM 9,495.33 manakala jumlah unit yang diperoleh adalah 11,869 unit.

Daripada pengiraan di atas, ditunjukkan bahawa caj jualan menyebabkan pelabur mengalami kerugian pada peringkat awal membeli dana unit amanah.

Malah, untuk mendapatkan keuntungan, memerlukan jumlah pulangan yang mesti mengatasi caj jualan yang dikenakan terlebih dahulu.

Sebab itulah, ada yang kata, dalam pelaburan unit amanah, yang untung dahulu adalah ejen dan syarikat pengurus dana, pelabur untung kemudian (itu pun kalau prestasi dana baik)

Contoh pengiraan bagi penukaran dana unit amanah (di bawah pengurus dana sama)

Hamid mempunyai 10,000 unit Dana PQR (harga semasa RM 0.70 seunit) dan sekarang beliau bercadang untuk membuat penukaran dana (switching) ke Dana DEF (harga semasa RM 0.50 seunit)

Andaikan syarikat pengurus dana tersebut mengenakan caj penukaran sebanyak RM 25 setiap transaksi, maka pengiraan yang terlibat adalah:

 • jumlah penebusan = 10,000 unit x RM 0.70/unit = RM 7,000
 • caj penukaran = RM 25, GST = 6% x RM 25 = RM 1.50
 • jumlah penukaran sebenar = RM 7,000 – RM 25 – RM 1.50 = RM 6.973.50
 • jumlah unit diperoleh = RM 6.973.50 / RM 0.50 = 13,947 unit

Jadi, selepas penukaran dana, Hamid kini mempunyai 13,947 unit Dana DEF.

Dapat dilihat bahawa apabila penukaran dana dilakukan (di bawah pengurus dana yang sama), pelabur tidak dikenakan caj jualan, sebaliknya hanya dikenakan caj penukaran sahaja (jika ada)

Namun, tetap ada kos yang perlu dikeluarkan.

Contoh pengiraan bagi penukaran dana unit amanah (pengurus dana berbeza)

Kita ambil contoh Khairul di atas.

Setelah beberapa tahun, Khairul mendapati dana unit amanahnya tidak menunjukkan prestasi yang memuaskan. Walaupun jumlah unit yang dipegang beliau bertambah ke 13,000 unit (hasil daripada dividen), tetapi harga dana tersebut jatuh ke harga RM 0.70 seunit.

Setelah disarankan rakannya, beliau bercadang untuk bertukar ke dana JKL daripada syarikat pengurus dana berbeza. Harga dana JKL adalah RM 1.20 seunit manakala caj jualan adalah 5%

Pengiraan yang terlibat adalah:

1. Penebusan unit dana XYZ

 • jumlah penebusan = 13,000 unit x RM 0.70/unit = RM 9,100

Daripada sini, kita dapat lihat bahawa Khairul telah mengalami kerugian sebanyak RM 900 (RM 10,000 – RM 9,100) bagi pelaburan beliau dalam dana XYZ.

2. Pembelian unit dana JKL

 • jumlah caj jualan = RM 9,100 – (RM 9,100 / 1 + 5%) = RM 433.33
 • jumlah GST = 6% x RM 433.33 = RM 26.00
 • jumlah pelaburan sebenar = RM 9,100 – RM 433.33 – RM 26.00 = RM 8,640.67
 • jumlah unit yang diperoleh = RM 8,640.67 / RM 1.20 = 7,200 unit

Dapat dilihat bahawa apabila Khairul bertukar dana daripada syarikat pengurus dana yang berbeza, beliau akan dikenakan sekali lagi caj jualan apabila membeli dana baru.

Ini merupakan satu kerugian.

Sebab itulah apabila melabur dalam pelaburan unit amanah, tidak digalakan untuk terlalu kerap membuat penukaran dana sama ada di bawah pengurus dana yang sama atau pengurus dana yang berbeza, kecuali atas sebab atau justifikasi yang kukuh.

Semakin kerap bertukar dana, semakin banyak kos dikeluarkan.

Penutup

Itulah sahaja penerangan ringkas berkenaan jenis-jenis caj pelaburan unit amanah yang mesti diketahui oleh pelabur dan juga bakal pelabur.

Adanya caj-caj ini tidaklah menjadikan pelaburan unit amanah sebagai peluang pelaburan yang tidak baik.

Cuma sebagai pelabur yang bijak, kita mestilah mengambil kira caj-caj ini supaya dapat memastikan pelaburan yang dibuat mendatangkan keuntungan, bukan kerugian.

Berita baik, artikel ini ada sambungannya!

Dalam artikel sambungan nanti, saya akan terangkan beberapa cara yang boleh dilakukan untuk mengurangkan caj pelaburan unit amanah, terutamanya caj jualan.

Apabila caj berkurang, maka kos pun berkurang, dan keuntungan makin mudah diperoleh.

Nantikan ya sambungan artikel ini.

Akhir kata, semoga artikel kali ini memberikan manfaat kepada anda.

Kalau rasa dapat pengetahuan baru daripada artikel kali ini, jangan segan silu untuk kongsikan artikel ini, boleh?

..