10 Langkah Merancang Pembahagian Harta Pusaka Semasa Hidup

pembahagian harta pusakaApabila membicarakan tentang pewarisan harta, orang ramai sering menganggap yang proses ini hanya melibatkan harta pusaka yang ditinggalkan si mati.

Maksudnya, waris yang masih hidup menguruskan pembahagian harta pusaka peninggalan si mati, tidak kira samaada harta alih (duit, barang-barang berharga) atau harta tidak alih (bangunan, rumah, tanah)

Sebenarnya, topik pewarisan harta tidak dikecilkan kepada harta pusaka si mati sahaja, bahkan sebenarnya digalakkan untuk merancang pembahagian harta pusaka semasa masih hidup lagi.

Si pemilik harta semasa masih hidup sebaik-baiknya menyediakan semua keperluan terutamanya dari segi dokumentasi supaya waris-waris dapat mewarisi harta yang ditinggalkan dengan mudah dan cepat selepas si pemilik harta tadi meninggal dunia.

Kenapa perlu uruskan pembahagian harta pusaka semasa hidup?

1. Mengelakkan harta dibeku

Sehingga kini, terdapat berbilion harta pusaka yang tertunggak, beku dan tidak diketahui pemiliknya.

Puncanya, kerana pewarisan harta tidak dilakukan dengan baik.

Pewaris malas melalui proses yang panjang membuat tuntutan atau terdapat dokumen-dokumen yang hilang atau tidak lengkap menyebabkan pewarisan harta tidak dapat diteruskan kepada yang berhak.

Akibatnya, banyak harta pusaka yang beku dan tidak dapat dimanfaatkan.

2. Harta pusaka boleh digunakan segera

Jika proses pewarisan dan pembahagian harta diuruskan dengan baik semasa masih hiudp, proses tuntutan yang panjang dan rumit dapat dielakkan.

Maka, pewaris-pewaris akan dapat menggunakan harta yang ditinggalkan dengan segera.

Bolehlah harta-harta ini digunakan untuk menguruskan jenazah si mati, membayar hutangnya, menunaikan wasiat yang ditinggalkan dan akhirnya dibahagi-bahagikan kepada waris yang layak untuk dimanfaatkan mereka.

3. Menjimatkan kos

Proses tuntutan harta pusaka kebiasaannya memakan masa dan melibatkan kos yang tinggi.

Pewarisan harta yang dilakukan semasa masih hidup boleh memudahkan pewaris untuk menikmati harta peninggalan dan pada masa yang sama menjimatkan kos.

Walaupun merancang pewarisan semasa hidup turut melibatkan kos, tetapi kosnya kebiasaannya lebih murah berbanding jika dibiarkan untuk diurus selepas kematian.

4. Memastikan pembahagian seadilnya

Walaupun Islam mempunyai hukum faraid yang secara adil membahagikan harta pusaka kepada waris-waris yang layak, tetapi sebagai seorang ayah atau penjaga, kita semestinya tahu siapa dikalangan pewaris (anak, isteri dan ibubapa) yang lebih memerlukan harta berbanding yang lain.

Di kalangan waris yang ditinggalkan, mesti ada yang kaya, mesti juga ada yang miskin.

Jadi dengan menggunakan instrumen seperti hibah dan wasiat, bolehlah harta diberikan lebih kepada yang memerlukan.

5. Mengelakkan pertelingkahan sesama waris

Biasa bukan terdengar waris-waris bergaduh kerana berebutkan harta pusaka?

Puncanya adalah kerana sifat tamak dan hasad dengki; tidak berpuas hati melihat waris yang lain mendapat harta yang lebih.

Jadi, untuk elakkan perkara sebegini, rancanglah pewarisan harta semasa masih hidup lagi.

Bahagikan seadil-adilnya kepada waris-waris yang layak.

Pada masa sama, didiklah waris-waris dengan ilmu yang mencukupi supaya tidak mempunyai sifat tamak dan hasad dengki.

Baca juga:  5 Tahap Kewangan Peribadi: Anda Di Mana?

Bagaimana membuat pewarisan harta semasa hidup?

pembahagian harta pusakaBoleh ikuti langkah-langkah yang berikut:

1. Kumpul maklumat berkaitan harta

Langkah pertama adalah dengan menyenaraikan semua harta yang kita ada.

Harta ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu harta tak alih dan harta alih.

Harta tak alih termasuklah tanah, rumah dan bangunan.

Senaraikan harta tak alih yang ada, simpan semua geran atau perjanjian sewaan yang ada.

Jika masih ada hutang pembiayaan, pastikan semua resit bayaran, penyata pembiayaan tahunan dan penjanjian pembiayaan disimpan dengan baik.

Simpan juga ‘cover note’ atau polisi takaful/insurans yang melindungi pembiayaan ke atas harta tak alih tadi, ini penting supaya baki hutang pembiayaan tadi dapat diselesaikan jika terjadi sebarang musibah.

Harta tak alih yang masih punyai hutang tidak boleh diwariskan secara wasiat atau hibah, sebaliknya akan diletakkan sebagai harta pusaka dan dibahagikan secara faraid.

Harta alih pula melibatkan akaun simpanan, pelaburan kertas seperti unit amanah dan saham, polisi takaful/insurans, dan juga simpanan aset seperti emas dan perak.

Semua dokumen yang berkaitan harta alih tersebut perlulah didokumentasikan seperti buku akaun, penyata pelaburan, polisi dan ‘sijil beranak’ emas dan perak.

Kalau ada nombor telefon broker, remisier, ejen atau syarikat pelaburan dan takaful yang sering dihubungi, catatkan supaya memudahkan waris membuat sebarang tuntutan atau urusan.

Untuk akaun simpanan, jika ada kad ATM, bolehlah dicatatkan nombor pin setiap kad ATM yang ada.

2. Kumpul berkaitan hutang

Selain maklumat berkenaan harta, jangan dilupa juga untuk mengenalpasti semua hutang yang masih ada.

Tidak kiralah samaada hutang dengan individu atau dengan bank/institusi kewangan.

Semua perjanjian pembiayaan, resit bayaran dan penyata pembiayaan perlu disimpan dengan baik.

Hutang tetap hutang, dan mesti diselesaikan.

Sebaik-baiknya, hutang diselesaikan semasa hayat masih ada.

Tetapi, jika ajal sudah menjemput, menjadi tanggungjawab waris untuk menyelesaikan hutang yang masih berbaki.

Jika menjadi pemiutang (pemberi hutang) dan penjamin, semua dokumen berkaitan juga perlu didokumenkan.

3. Kumpul maklumat berkenaan waris

Selepas mengenalpasti semua harta dan hutang, perlu juga menyenaraikan semua waris yang ada.

Waris-waris yang perlu disenaraikan adalah anak, isteri, ibu dan bapa.

Waris ini termasuklah waris yang dekat dan jauh, yang masih berhubung dan yang telah terputus hubungan.

Jika sebelum ini pernah berkahwin lain, mempunyai anak dan bercerai, perlulah dikenalpasti anak-anak yang terpisah tersebut.

Waris-waris yang terputus hubungan perlu dikesan dan dicari, walaupun jauh mereka masih mempunyai hak ke atas harta pusaka yang akan ditinggalkan.

Dapatkan dan simpan salinan sijil beranak, kad pengenalan, sijil kahwin/nikah dan sijil kematian (jika waris telah meninggal dunia)

Jika ada perkahwinan yang belum didaftarkan, daftarkan segera supaya tidak berlaku drama-drama pertikaian selepas kematian nanti.

Begitu juga dengan anak-anak yang tidak didaftarkan, pastikan semuanya berdaftar dan mempunyai sijil kelahiran atau kad pengenalan.

Setiap waris adalah berhak ke atas harta pusaka yang ditinggalkan.

Jika ada masalah dari segi menghubungi atau mendapatkan persetujuan semua waris, urusan pewarisan harta pusaka kelak akan menjadi sukar.

4. Analisis semua maklumat yang diperoleh

Selepas semua maklumat berkaitan harta, hutang dan waris diperoleh, ambillah masa untuk membuat sedikit analisis.

Kenalpasti kedudukan kewangan semasa dan jangkaan pada masa akan datang.

Kenalpasti harta mana yang sesuai diisytiharkan sebagai harta sepencarian, dihibahkan, diwasiatkan atau difaraidkan.

Kenalpasti mana-mana hutang yang dilindungi oleh takaful dan yang mana yang perlu diselesaikan oleh waris-waris.

Analisis juga keperluan setiap waris, mungkin ada waris yang sedikit susah maka memerlukan harta pusaka yang lebih berbanding yang lain.

Analisis ini akan membantu ketika membuat draf pembahagian harta nanti.

5. Drafkan pembahagian harta

Tibalah ke langkah yang paling penting, di mana kita akan menggunakan instrumen-isntrumen tertentu untuk membuat pewarisan dan pembahagian harta pusaka.

Antara instrumen-intrumen yang boleh digunakan adalah:

pembahagian harta pusakaWasi/penama – Melantik wasi/penama yang mana akan bertindak sebagai pentadbir dan bertanggungjawab untuk menguruskan pembahagian harta pusaka selepas kematian nanti sepertimana yang telah diwasiatkan.

Harta sepencarian – Mengisytiharkan harta-harta sebagai hasil usahasama dengan pasangan yang sah. Dengan mengisytiharkan harta sepencarian, si suami boleh mewariskan sebahagian harta secara terus kepada isteri (dan juga sebaliknya) tanpa perlu diagihkan melalui faraid.

Hibah – Memindahmilik/menghadiahkan harta kepada mana-mana individu atau organisasi samaada waris atau bukan waris. Dengan hibah, si pemilik harta boleh mewariskan harta kepada bukan waris seperti anak angkat atau mana-mana waris yang dirasakan lebih memerlukan berbanding yang lain. Kebiasaannya, hibah diberikan atas dasar kasih-sayang.

Wasiat – Wasiat membolehkan si pemilik harta mewariskan harta kepada bukan waris atau waris tanpa melalui pembahagian faraid. Namun, jumlahnya terhad kepada nilai 1/3 harta sahaja dan perlu kepada persetujuan semua waris.

Amanah – Menyerahkan harta kepada pihak ketiga iaitu pemegang amanah yang akan bertanggungjawab mengurus dan melindungi harta pusaka daripada tuntutan pihak lain. Sebagai contoh, mengamanahkan bendang sawah kepada persatuan, dan sebahagian hasilnya hendaklah diberi kepada waris-waris yang ditinggalkan.

Wakaf – Menginfaqkan harta pusaka yang ditinggalkan sebagai sumbangan ke arah jalan kebaikan dan kegunaan umum, contohnya mewakafkan tanah untuk dibina masjid. Wakaf berfungsi sebagai kesinambungan amalan selepas kematian. Sebaik-baiknya, jumlah harta yang diwakafkan tidak melebihi 1/3 nilai kesemua harta yang ditinggalkan.

Faraid – Kedah pembahagian harta pusaka yang ditetapkan oleh hukum Islam. Faraid memastikan pembahagian yang adil dan saksama kepada kesemua waris yang ditinggalkan. Pecahan pembahagian bergantung kepada jenis (anak lelaki, anak perempuan, isteri, ibu, bapa) dan bilangan waris yang masih ada.

Baca juga:  5 Cara Menyimpan Duit Pasti Jadi

6. Dapatkan bantuan profesional

Selepas membuat draf pewarisan harta dan memilih instrumen-instrumen yang sesuai, draf tadi perlulah didokumenkan supaya menjadi satu dokumen wasiat yang sah.

Untuk menghasilkan dokumen wasiat yang sah, memang memerlukan kepada bantuan daripada mereka yang arif dalam bidang pewarisan dan undang-undang.

Di sinilah perlu kita melantik peguam berkelayakan atau mana-mana organisasi seperti Amanah Raya Berhad dan As-Salihin Trustee Berhad.

Boleh jumpa Perancang Harta Pusaka IslamPerancang Harta Pusaka Islam untuk dapatkan pendapat dan cadangan.

Menghasilkan dokumen wasiat bukan satu tugas yang mudah seperti menulis karangan, maka dapatkanlah bantuan dan nasihat sewajarnya.

7. Sediakan peruntukan kewangan

Apabila memerlukan bantuan peguam atau organisasi untuk menyediakan dokumen wasiat, sudah semestinya memerlukan kos.

Oleh itu, sediakanlah peruntukan kewangan secukupnya.

Walaupun kos terpaksa dikeluarkan, ketahuilah bahawa kos yang dikeluarkan ini mungkin lebih rendah jika dibandingkan dengan kos mengurus harta pusaka yang terpaksa waris-waris keluarkan jika dokumen wasiat tidak disediakan lebih awal.

8. Dokumentasi

Semua dokumen yang dikumpul dari langkah 1 hingga 7 di atas, perlulah didokumentasikan, disimpan dan dipelihara dengan baik.

Simpan dalam satu fail atau folder khas untuk memudahkan waris mencari selepas kematian nanti.

Terpulanglah samaada mahu simpan sendiri atau serahkan kepada peguam/organisasi yang dilantik.

9. Semak dari semasa ke semasa

Dokumen wasiat yang disediakan tidaklah statik, masih boleh dipinda dari semasa ke semasa.

Jumlah harta mungkin bertambah atau berkurang, begitu juga bilangan dan keperluan waris.

Matlamat pewarisan juga mungkin berubah, jika dulu ingin mewasiatkan rumah kepada waris A, sekarang mungkin terasa ingin mewasiatkan kepada waris B.

Maklumlah, hati manusia sering berubah-ubah.

Jadi, semak dan pindalah dari semasa ke semasa jika ada keperluan.

10. Maklumkan dan didik waris-waris

Langkah terakhir ini adalah pilihan sahaja, kalau tidak mahu dimaklumkan kepada waris-waris pun tidak mengapa.

Cuma perlu diberitahu kepada waris supaya menghubungi siapa (peguam/organisasi yang dilantik) untuk mendapatkan dokumen wasiat yang disediakan.

Pada masa yang sama, didiklah waris-waris berkenaan pembahagian harta-harta yang dibuat supaya mereka boleh bertolak ansur, tidak berdendam dan tiada rasa hasad dengki sesama mereka.

Dengan itu, mudah-mudahan bolehlah bersemadi dengan aman di alam sana nanti.

Inginkan nasihat berkaitan perancangan pusaka?

Boleh hubungi saya.

Rancang pusaka, tinggalkan legasi

Izzuddin Jaaffar
Perancang Harta Pusaka Islam
as-Salihin Trustee Berhad
013-9798719 / 010-4598719
facebook.com/jomurusduit
jomurusduit.com
wa.me/60139798719

Lokasi: Kelantan & Terengganu

Baca juga:  4 Model Bisnes Mudah Tanpa Modal Besar Untuk Jana Pendapatan Tambahan

Dapatkan Bijak Merancang Wang Dan SeminarBMW Sekarang!

Saya merupakan seorang perunding bertauliah Islamic Financial Planner (IFP) oleh Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia (IBFIM - Islamic Banking and Financial Institute Malaysia) di bawah Bank Negara Malaysia. Saya berpengalaman dalam bidang perkhidmatan kewangan di Malaysia semenjak tahun 2003, sebaik sahaja graduat daripada Kuliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).

1 Comment

  1. Suraiya Mohd Nor

    Sangat bersetuju dengan pandangan tuan. Memang semasa hidup kita perlu membuat perancangan pewarisan harta agar tidak menyusahkan waris yang kita tinggalkan nanti bila mati.

    Reply

Tinggalkan komen/cadangan/pandangan di sini