10 Perkara Penting Tentang Cukai Pendapatan Di Malaysia

cukai pendapatan income taxDi Malaysia, sistem taksiran sendiri digunakan untuk mengira cukai pendapatan yang perlu dibayar.

Dalam sistem taksiran sendiri ini, setiap orang yang memenuhi syarat perlu menyerahkan borang taksiran secara atas talian melalui sistem e-filing kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Apa yang perlu diisytiharkan dalam borang taksiran tersebut adalah semua pendapatan bercukai, potongan cukai, pelepasan cukai dan rebat cukai yang diperoleh pada tahun sebelumnya.

Selepas semuanya diisytiharkan, pengiraan untuk cukai pendapatan akan dijana secara automatik.

Tempoh serahan borang dan pembayaran cukai bermula pada 1 Mac dan berakhir pada 30 April atau 30 Jun bergantung kepada jenis pendapatan yang diperoleh, dan taksiran dilakukan untuk tahun sebelumnya (taksiran tahun 2015 dilakukan pada tahun 2016, taksiran tahun 2016 dilakukan pada tahun 2017)

Bagi yang baru mula bekerja atau baru memenuhi syarat dikenakan cukai pendapatan, perlu membuka fail dengan LHDN terlebih dahulu dengan mendaftar di e-daftar.

Selepas memuat naik salinan kad pengenalan dan disahkan LHDN, pemohon akan diberikan nombor PIN untuk akses ke sistem e-filing.

Untuk langkah-langkah cara isi e-filing, boleh klik di sini: Panduan Lengkap Cara Isi e-Filing

Untuk lebih memahami berkenaan cukai pendapatan, 10 perkara yang berikut perlu diketahui:

1. Pendapatan Bercukai

Pendapatan bercukai adalah jumlah pendapatan tahunan individu yang layak dikenakan cukai.

Jumlah cukai yang perlu dibayar akan dikira ke atas pendapatan bercukai sahaja.

Buat masa sekarang, had pendapatan bercukai minimum (atau gaji minimum dikenakan cukai pendapatan) adalah RM 34,000/tahun atau RM 2,834/bulan (selepas pemotongan KWSP), jadi mereka yang mencapai jumlah pendapatan tahunan tersebut perlu membuka fail dan menyerahkan borang taksiran kepada LHDN.

Pendapatan bercukai dikira dengan  menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh (gaji, dividen, hasil sewaan, royalti, ganjaran, hadiah) tolak pengecualian cukai, pelepasan cukai yang dibenarkan dan potongan cukai.

 • pendapatan bercukai = jumlah pendapatan – pengecualian cukai – pelepasan cukai – potongan cukai

2. Pengecualian Cukai

Bertuahnya di Malaysia, bukan semua jenis pendapatan adalah pendapatan bercukai ataupun dikenakan cukai.

Terdapat beberapa jenis pendapatan yang dikecualikan cukai, antaranya termasuklah kemudahan perjalanan, manfaat kesihatan dan perubatan, bayaran gratuiti, pampasan, pencen, biasiswa, bayaran persembahan kebudayaan, faedah, dividen, royalti, bayaran kepakaran, pendapatan hasil kajian saintifik dan elaun perjalanan.

Namun, jumlah atau kadar pengecualian adalah berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan.

3. Potongan Cukai

Derma dan hadiah yang diberikan kepada badan-badan yang diiktiraf kerajaan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan adalah dibenarkan potongan daripada pendapatan bercukai.

Buat masa sekarang, kadar potongan adalah 7% daripada jumlah pendapatan bercukai.

Contohnya, pendapatan bercukai tahunan adalah RM 55,000 dan jumlah derma/hadiah yang disahkan adalah RM 2,500.

Maka, potongan cukai adalah sebanyak RM 3,850 (RM 55,000 x 7%), menjadikan jumlah pendapatan bercukai sebanyak RM 51,150 (RM 55,000 – RM 3,850)

Baca juga:  6 Nasihat Kewangan Untuk Kejayaan

4. Pelepasan Cukai

Pelepasan cukai merujuk kepada perbelanjaan-perbelanjaan atau perkara-perkara yang dibenarkan untuk ditolak daripada jumlah pendapatan tahunan supaya dapat mengurangkan pendapatan bercukai.

Jenis perbelanjaan/perkara dan jumlah pelepasan adalah bergantung kepada dasar dan polisi yang ditetapkan LHDN; ada yang kekal dan ada yang berubah setiap tahun.

Pelepasan cukai diberikan kebiasaannya untuk menggalakkan perbelanjaan-perbelanjaan tertentu (seperti membeli buku dan peralatan sukan) dan mengurangkan beban-beban kewangan yang ditanggung (seperti alimoni kepada pasangan, perbelanjaan perubatan ibubapa, yuran pendidikan)

Pelepasan cukai boleh mengurangkan pendapatan bercukai dan seterusnya mengurangkan kadar cukai yang dikenakan.

Contohnya, bagi yang berpendapatan bercukai RM 84,300, kadar cukai adalah 10% jika langsung tiada pelepasan cukai.

Tetapi, jika dikira pelepasan cukai individu (RM 9,000), caruman KWSP (RM 6,000) dan caruman takaful perubatan (RM 2,000), jumlah pendapatan bercukai sekarang adalah RM 67,300 yang mana kadar cukainya adalah 7% sahaja.

*Untuk senarai pelepasan cukai untuk digunakan semasa mengisi e-Filing bermula 01 Mac 2017, klik di sini: Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan 2016 Untuk e-Filing 2017

Contoh pengiraan pendapatan bercukai

cukai pendapatan income taxSetelah mengisytiharkan semua pendapatan tahunan, pengecualian, potongan dan pelepasan cukai, maka pengiraan jumlah pendapatan bercukai boleh dilakukan.

Sebagai contoh, jumlah semua pendapatan tahunan Ali adalah RM 84,300 (gaji = RM 60,000; dividen ASB = RM 1,700; dividen Tabung Haji = RM 1,000; kerja lebih masa = RM 12,000 & hasil sewaan = RM 9,600)  *dividen ASB dan TH adalah pendapatan dikecualikan cukai

Ali juga mempunyai pelepasan individu (RM 9,000), caruman KWSP (RM 6,000) dan takaful perubatan (RM 2,000) sebagai pelepasan cukai.

Jadi, pendapatan bercukai Ali adalah:

pendapatan bercukai = pendapatan tahunan – pengecualian cukai – pelepasan cukai = RM 84,300 – RM 1,700 (ASB) – RM 1,000 (TH) – RM 9,000 (individu)  – RM 6,000 (KWSP) – RM 2,000 (takaful) = RM 64,600

Ali juga ada membuat derma kepada badan-badan diiktiraf sebanyak RM 5,000, maka beliau layak menerima potongan cukai.

Maka, potongan cukai adalah sebanyak RM 4,522 (RM 64,600 x 7%), menjadikan jumlah pendapatan bercukai Ali adalah sebanyak RM 60,078 (RM 64,600 – RM 4,522)

5. Kadar Cukai

Kadar cukai adalah ditetapkan oleh kerajaan, dan sebarang perubahan kebiasaannya diumumkan semasa pembentangan bajet negara pada Oktober setiap tahun.

Untuk tahun taksiran 2016, kadar cukai adalah seperti pada gambarajah (klik pada gambar untuk lebih jelas):

cukai pendapatan income tax

Dapat dilihat bahawa kadar cukai adalah berkadar langsung dengan jumlah pendapatan bercukai; semakin tinggi jumlah pendapatan bercukai, semakin tinggi kadar cukai dan seterusnya semakin tinggi jumlah cukai perlu bayar.

Jadi, untuk mengurangkan jumlah cukai kena bayar, strateginya adalah dengan menggunakan semaksimumnya pelepasan dan potongan cukai.

Contoh pengiraan cukai pendapatan:

Untuk contoh kes Ali di atas, dengan pendapatan bercukai RM 60,078 (RM 50,000 + RM 10,078)

jumlah cukai = RM 2,000 (untuk RM 50,000 pertama) + RM 1,612.48 (16% x RM 10,078) = RM 3,612.48

6. Rebat Cukai

Rebat cukai adalah keistimewaan yang diberikan untuk mengurangkan jumlah cukai perlu bayar, dan jumlahnya ditolak terus dari jumlah cukai perlu bayar, bukannya daripada jumlah pendapatan bercukai.

Hanya dua sahaja rebat cukai yang diberikan; yang pertama adalah rebat suami/isteri (RM 400) bagi individu yang mempunyai pendapatan bercukai kurang RM 35,000 dan yang kedua adalah bayaran fitrah/zakat (mengikut jumlah yang dikeluarkan)

Dengan adanya rebat untuk fitrah/zakat, maka rakyat Malaysia yang beragama Islam tidak perlu mengeluarkan dua kali bayaran berasingan untuk penyucian harta.

Dalam contoh Ali di atas, sekiranya beliau membayar zakat pendapatan sebanyak RM 1,200/tahun, maka beliau layak mendapat rebat cukai sebanyak RM 1,200

Maka jumlah cukai yang perlu dibayar adalah RM 2,412.46 (RM 3,612.46 – RM 1,200)

7. Potongan Cukai Berjadual (PCB)

Potongan Cukai Berjadual (PCB) adalah keadaan di mana majikan memotong sebahagian pendapatan pekerja yang mana potongan ini adalah untuk cukai pendapatan tahun semasa.

Jumlah potongan adalah berdasarkan kepada data peribadi pekerja dan jadual pemotongan yang dikeluarkan oleh LHDN.

Walaupun telah ada PCB, pekerja masih tetap perlu menyerahkan borang taksiran kepada LHDN melalui e-filing kerana perlu mengisytiharkan pendapatan lain, potongan, pelepasan dan rebat cukai yang ada.

PCB membantu untuk mengurangkan beban membayar cukai yang dikenakan secara sekaligus.

Sebagai contoh kes Ali di atas, sekiranya majikan beliau membuat PCB sebanyak RM 50/bulan, maka jumlah PCB setahun Ali adalah RM 600.

Maka, jumlah cukai yang perlu dibayar adalah RM 1,812.46 (RM 2,412.46 – RM 600)

Baca juga:  Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan 2016 Untuk e-Filing 2017

8. Cara Bayar Cukai Pendapatan

Berikut merupakan beberapa cara untuk membayar cukai pendapatan:

i. Perkhidmatan FPX (Financial Process Exchange) melalui ByrHasil (https://byrhasil.hasil.gov.my/)

ii. Kad kredit/debit melalui ByrHasil (https://byrhasil.hasil.gov.my/)

iii. Kaunter agen-agen LHDN seperti Maybank, CIMB, Pos Malaysia

iv. Perbankan internet seperti Maybank2u, CIMB Clicks, MyBSN

v. Mesin-mesin ATM Public Bank, Maybank dan CIMB yang terpilih

vi. Tele-banking melalui telefon ke Maybank Berhad – Kawanku Phone Banking (1-300-88-6688)

vii. Mesin Deposit Cek di Public Bank terpilih

Bagi mereka yang berada di luar negara, boleh menggunakan kemudahan Telegraphic Transfer (TT)/Transfer Interbank Giro (IBG)/Electronic Fund Transfer (EFT) dan juga bank draft.

Bagi mereka yang tidak mampu membayar secara sekaligus, boleh memohon untuk membayar secara ansuran.

Syaratnya, perlu menghantar surat permohonan kepada LHDN sebelum 30 April.

Jika tidak berjaya membayar cukai pendapatan yang dikenakan sebelum tarikh yang ditetapkan, maka penalti lewat bayar akan dikenakan.

Penaltinya adalah 10% daripada baki jumlah yang tidak dibayar dan jika bayaran masih belum diterima sehingga 60 hari, tambahan 5% akan dikenakan.

Contohnya, lewat bayar cukai sebanyak RM 700.

Penalti pertama adalah RM 70 (10% x RM 700), menjadikan jumlah perlu bayar adalah RM 770.

Jika masih belum bayar sehingga 60 hari, maka tambahan penalti adalah RM 38.50 (5% x RM 770), menjadikan jumlah perlu bayar adalah RM 808.50

Walaubagaimanapun, rayuan masih boleh dilakukan untuk mengurangkan penalti yang dikenakan dengan menghantar surat rayuan dalam masa 30 hari notis penalti dikeluarkan.

9. Bayaran Balik Cukai Pendapatan

cukai pendapatan income taxBerlaku juga situasi yang mana LHDN perlu membuat bayaran balik cukai pendapatan kerana jumlah cukai yang dikutip melalui PCB melebihi jumlah cukai perlu bayar.

Contohnya dalam situasi Ali di atas, katakanlah PCB yang dibuat adalah RM 250/bulan, maka jumlah PCB adalah RM 3,000 sedangkan jumlah cukai perlu bayar hanyalah RM 2,412.46.

Maka terdapat lebihan sebanyak RM 587.54

Lebihan ini akan dipulangkan oleh LHDN ke akaun yang diberikan oleh Ali semasa mengisi borang taksiran, atau melalui baucer khas yang boleh ditunaikan di CIMB atau CIMB Islamic sahaja.

10. Tanggungjawab Individu

Selain menyerahkan borang taksiran dan membayar cukai yang dikenakan, setiap individu juga bertanggungjawab untuk:

i. Mengisytiharkan semua pendapatan, potongan, pelepasan dan rebat cukai dengan jujur dan betul

ii. Menyimpan semua dokumen (salinan borang taksiran, resit-resit perbelanjaan untuk potongan, pelepasan dan rebat cukai, sijil perkahwinan, sijil perakuan doktor dan lain-lain) untuk tempoh 7 tahun daripada tahun taksiran

iii. Bersedia untuk diaudit oleh LHDN; LHDN berhak meminta anda untuk menghantar bukti-bukti resit dan sijil yang diisytiharkan dalam borang taksiran

Itulah sahaja 10 perkara penting berkenaan cukai pendapatan yang perlu diketahui.

Membayar cukai adalah cara untuk kita menyumbang kepada pendapatan negara, seterusnya kepada kemakmuran dan kesejahteraan kita semua.

Jadi, sebaik-baiknya janganlah mengelak atau lari daripada membayar cukai.

Untuk makluman lanjut berkenaan cukai pendapatan, boleh rujuk di laman web LHDN di http://www.hasil.gov.my/

Baca juga:  6 Langkah Asas Untuk Capai Matlamat Kewangan

27 Comments

 1. azhar

  tuan saya ingin bertanya.. kalau macam saya, saya adalah seorang peniaga kecil2an. pendapatan lebih kurang rm 900 sebulan dan tak tetap setiap bulan,hasil jualan pun kadang tidak melebihi rm 1500 sebulan.

  1)kalau diikutkan saya tak dikenakan cukai sbb pendapatan tahunan tak melebihi rm34k kan?

  2) jadi adakah saya perlu mengisi juga borang cukai atau biarkan saja tanpa isi efilling?

  Reply
  1. izzuddinjaaffar (Post author)

   Terima kasih kerana sudi singgah di sini 🙂

   Untuk soalan #1, ya, oleh kerana pendapatan Tuan tidak melebihi pendapatan minimum, jadi tak dikenakan cukai pendapatan.

   Untuk soalan #2, ikutkan pengalaman saya semasa awal-awal bekerja dulu, semasa saya ke LHDN, pegawai di situ bertanya berapa pendapatan saya. Oleh kerana pada masa tersebut gaji saya masih belum mencapai pendapatan minimum, maka pegawai memaklumkan yang saya tak perlu isi borang atau efiling pun.

   Untuk situasi Tuan, samalah seperti saya dulu. Oleh kerana tak capai pendapatan minimum, maka tak perlulah isi borang atau efiling.

   Tetapi, oleh kerana Tuan menjalankan perniagaan, walaupun tidak layak dikenakan cukai, amat digalakkan untuk mengistiharkan pendapatan dengan LHDN. Pastikan perniagaan Tuan adalah perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

   Dengan membuat pengisytiharan pendapatan perniagaan kepada LHDN, akan membantu untuk kembangkan lagi perniagaan Tuan pada masa akan datang, seperti nak memohon pembiayaan/pinjaman bank.

   Harap jawapan yang diberikan dapat membantu Tuan 🙂

   Reply
   1. Azhar

    terima kasih sudi menjawab pertanyaan saya tuan.. amat jelas sekali dgn jawapan yg diberikan utk soalan 1 & 2 diatas..

    cuma ada sikit lagi soalan tambahan.. kalau tak keberatan, harap dpt jawapan dari tuan..

    1) perniagaan saya sudah didaftar dgn SSM pada April 2017 yg lalu. Disebabkan pemahaman saya, cukai hasil dibuat pada thun ini adalah berdasarkan tahun lepas 2016. Jadi saya tak mendaftar lagilah dengan lhdn. Oleh disebabkan bisnes saya baru beroperasi 4 bulan, maka pada pendapat saya, cukai untuk tahun ini akan dikira pada tahun hadapan 2018. jadi saya bercadang untuk daftar lhdn pada tahun hadapan sahaja. adakah betul cara saya ni tuan? atau blh saja daftar lhdn pada bila2 masa?

    2) bagaimana cara betul mengira pendapatan dari perniagaan utk lhdn? adakah dari jumlah hasil jualan terkumpul setahun atau jumlah gaji yang saya sendiri tetapkan yang dipotong daripada hasil jualan sebulan?

    Reply
    1. izzuddinjaaffar (Post author)

     Terima kasih atas maklumbalas.

     1. Ya, boleh daftar pada tahun depan. Tetapi, kalau nak pergi ke LHDN sekarang pun tiada masalah. Boleh dapatkan khidmat nasihat daripada pegawai LHDN terlebih dahulu untuk persediaan awal.
     2. Untuk perniagaan, lebih baik buat pengiraan cukai berdasarkan pendapatan-perbelanjaan daripada perniagaan tertansebut. Maksudnya, Tuan kena buat penyata akaun untuk bisnes Tuan; rekodkan segala pendapatan (duit masuk) dan perbelanjaan (duit keluar). Simpan semua penyata, resit atau invois berkaitan. Nanti, perbelanjaan-perbelanjaan tersebut boleh dikira sebagai kos perniagaan dan ditolak daripada pengiraan cukai. Boleh jimatkan cukai. Kalau buat ikut kiraan gaji individu, cara kiranya seperti orang lain yang makan gajilah. Apa-apa pun, saya sarankan Tuan dapatkan maklumat daripada LHDN sendiri.

     Reply
 2. wan fasihah wan shafie

  Salam sy ingin bertanya knp cukai bulanan sy berubah sedangkan gaji sy tiada kenaikan pun

  Reply
  1. izzuddinjaaffar (Post author)

   Terima kasih kerana sudi singgah di sini 🙂

   Untuk makluman, jumlah Potongan Cukai Bulanan (PCB) bukan sahaja dipengaruhi oleh jumlah gaji, tetapi juga faktor-faktor lain seperti kadar cukai, status perkahwinan dan jumlah anak.

   Untuk tahu kenapa PCB Cik Puan berubah, perlu tanya kepada jabatan/bahagian/kakitangan yang menguruskan hal gaji Cik Puan.

   Terima kasih.

   Reply
 3. syahira ghazali

  saya baru tau pasal cukai ni n x berapa faham n x amek tau, skang bila gaji da lebih baru nk amek tau….i think my first action is to go to lhdn n amek no pin kan… tp saya baca kena b4 july… is it consider yg sy da lewat n hv to pay 700+ to lhdn? anyway good info about cukai. tq.

  Reply
  1. izzuddinjaaffar (Post author)

   Terima kasih kerana sudi singgah di blog ini.

   Dalam pengurusan kewangan peribadi, cukai juga adalah elemen penting yang perlu diberi perhatian.

   Untuk makluman saudari, bayaran cukai tahun ini adalah untuk pendapatan tahun lepas, 2016. Jadi, jika pendapatan saudari pada tahun lepas adalah melebihi had minimum cukai pendapatan, maka diglakkan pergi ke LHDN segera untuk selesaikan cukai yang dikenakan ke atas pendapatan tahun lepas.

   Tetapi, jika pendapatan saudari baru sahaja melepasi had minimum pada tahun ini, jadi boleh sahaja tunggu sehingga Mac tahun 2018 untuk isytiharkan pendapatan dan isi e-filing.

   Reply
 4. Alim

  Sekiranya gaji rendah dari kelayakan minimu yg kene cukai perlu isi borang lagi kan….

  Reply
  1. izzuddinjaaffar (Post author)

   Terima kasih kerana sudi singgah di sini.

   Tak perlu pun sebenarnya. Kalau ke LHDN pun, biasanya mereka akan tanya berapa gaji tahunan dan kalau gaji tahunan kurang daripada kelayakan minimum, tak perlu isi borang pun tidak mengapa.

   Tetapi, kalau tetap nak isi juga, tiada masalah. Cuma tiada cukai yang dikenakan.

   Reply
 5. King

  Nk tanya..contoh la kalu gaji rm2000 tp dlm bank ada rm200.000..mksd sya duit rm200.000 tu dtgnya dari kena loteri..no ekor katakn..kena cukai ka?

  Reply
  1. izzuddinjaaffar (Post author)

   Terima kasih kerana sudi singgah di sini.

   Setahu saya, hadiah loteri (yang sah, bukan judi yang tak sah di sisi undang-undang) juga dikira sebagai pendapatan. Jadi, perlu diisytiharkan dan dibayar cukai.

   Apa-apa pun, boleh tanya pada LHDN.

   Reply
   1. Miko Chang

    Sekiranya kalau bank ada melebihi 200k, i akan kena cukai kah?

    Reply
 6. ASLIZA

  sy hendak bertanya, mengikut pendapatan bulanan, saya memang layak dikenakan potongan cukai, tetapi sehingga kini tiada rekod potongan cukai dikenakan dalam slip gaji saya, berbeza dengan kawan yang sama2 masuk kerja dan menerima gaji yang sama telah dikenakan pemotongan cukai bulanan. kenapa ye? adakah disebabkan saya telah membuat potongan gaji untuk zakat?. jika dilihat potongan zakat saya adalah lebih tinggi dari potongan cukai yang dikenakan oleh kawan saya dan saya setiap tahun tidak lupa untuk mengemaskini e-filling.

  Reply
  1. izzuddinjaaffar (Post author)

   Terima kasih kerana sudi singgah di sini.

   Saudari perlu bertanya kepada unit/jabatan yang menguruskan gaji di tempat kerja saudari. Mungkin mereka telah menyesuaikan gaji saudari dengan zakat yang dibayar, jadi tidak perlulah PCB.

   Ini saya ambil kenyataan daripada laman web LHDN:
   Sekiranya terdapat pekerja yang membuat bayaran zakat melalui potongan gaji kepada pihak berkuasa agama Islam, majikan boleh membuat penyesuaian kepada PCB yang harus dipotong setelah melihat bukti tentang bayaran zakat tersebut.

   Boleh baca di sini.

   Jangan risau tiada PCB dalam slip gaji. Yang penting, setiap tahun, e-filing diisi dan dihantar sebelum tarikh tutup 🙂

   Reply
 7. wong chew yen

  selamat petang, sy ada 1 soalan.
  Adakah rakyat malaysia yang bekerja di luar negeri perlu bayar cukai pendapatan di Malaysia?

  Reply
  1. izzuddinjaaffar (Post author)

   Selamat petang. Terima kasih kerana sudi singgah di sini.

   Setahu saya, tidak perlu.

   Untuk lebih maklumat, boleh baca di sini.

   Reply
 8. Miko Chang

  sekiranya gajiku rm 2400 tetapi dlm bank ada 1M, kena cukai ka?

  Reply
  1. izzuddinjaaffar (Post author)

   Terima kasih kerana sudi singgah di sini.

   Tetapi maaf, saya tak dapat beri jawapan kerana tidak tahu dengan jelas sumber pendapatan dan duit 1M dalam bank tersebut.

   Digalakkan untuk berkunjung ke mana-mana cawangan LHDN dengan membawa semua dokumen berkaitan dan bertanya kepada pegawai di sana.

   Terima kasih.

   Reply
 9. adam

  salam…
  saya menjalakan perniagaan enterprise.
  keuntungan bersih sy pada tahun ini ialah 500k.. dan semua keuntungan tersebut sy simpan di ASB..

  soalan saya… adakah Akuan ASB saya akan dikena cukai…

  Reply
  1. izzuddinjaaffar (Post author)

   Wa’alaikummussalam. Terima kasih kerana sudi singgah di sini.

   Akaun ASB Tuan tidak dikenakan cukai. Tetapi, hasil pendapatan daripada perniagaan Tuan yang perlu dikenakan cukai, walaupun disimpan dalam ASB. Jika Tuan tidak membayar cukai atas hasil perniagaan Tuan, nasihat saya, sila berkunjung ke LHDN terdekat untuk isytiharkan pendapatan tersebut.

   Setahu saya juga, jika pendapatan perniagaan melebihi RM 500k setahun, perniagaan Tuan juga perlu kenakan GST. Jika Tuan masih belum lakukannya, boleh dapatkan nasihat daripada Jabatan Kastam.

   Terima kasih.

   Reply
 10. elda

  salam, saya ingin bertanya kenapa ada syarikat yang mengenakan potongan income tax kepada pekerja yang kurang daripada rm1000

  Reply
  1. izzuddinjaaffar (Post author)

   Wsalam. Maaf, saya sendiri pun tidak tahu kenapa syarikat buat begitu. Saudari boleh bertanya kepada bahagian kewangan syarikat tersebut. Boleh juga semak dengan LHDN sama ada potongan tersebut memang untuk cukai pendapatan atau perkara lain.

   Reply
 11. Hanz

  Sy nk tanya… Klu kita istiharkn pendapatan bercukai atau pendapatan yg tidak dikenakan cukai.. Bila kita buat loan rumah atau kereta .ade kah iya nya berkaitan.. Kelulusan bank tngok dari situ ke?

  Reply
  1. izzuddinjaaffar (Post author)

   Bagi yang tidak mempunyai slip gaji atau pendapatan tidak tetap seperti bisnes sendiri, penyata cukai boleh menjadi dokumen sokongan apabila memohon loan rumah atau kereta dengan bank.

   Reply
 12. John cena

  Untuk yg bekerja di singapura mcm mana ye?

  Reply
  1. izzuddinjaaffar (Post author)

   Saya juga tidak pasti. Ini adalah yang dinyatakan di laman web LHDN:

   Apa itu Skop Pengenaan Cukai

   Pembayar cukai yang bermastautin di Malaysia dikenakan cukai atas semua pendapatan yang diperoleh di Malaysia dan pendapatan yang diterima dari luar Malaysia. Skop penggenaan cukai seseorang individu adalah bergantung kepada taraf permastautinannya.

   Mulai tahun taksiran 2004, pendapatan yang diterima di Malaysia dari luar Malaysia adalah dikecualikan daripada cukai. Dengan itu, pembayar cukai sama ada yang bermastautin atau yang tidak bermastautin di Malaysia dikenakan cukai atas pendapatan yang diperoleh dari Malaysia sahaja.

   Untuk maklumat lanjut, boleh bertanya kepada LHDN sendiri.

   Reply

Tinggalkan komen/cadangan/pandangan di sini